eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.36

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 19
Nummer: 36


<-Forrige . Indhold . Næste->

36.

18 Nov. 1707.

Lejde for en Jøde til at underhandle med sine Kreditorer.

F. 4. giøre alle vitterligt, at efftersom vi dend 4 novembris sidst forleden allernaadigst haver forundt Ruben Fürst jøde, jndvaaner i voris etc. Kiøbenhavn, een gang for alle sex maaneders prolongation paa det leide brev, som vi dend 3 iunii næst tilforn allernaadigst havde givet hannem, for alle hans ind og udlendiske creditorers anstrengelse, og hans søn Aaron Fürst jøde nu for os allerunderdanigst haver ladet andrage, at hand, effter hans fader bemelte Ruben Fürst sig herfra hafde absenteret, skal være bleven foraarsaget at reise fra vor stad Hamborg, hvor hand for sin faders regning opholdte sig og for hannem hafde accepteret een deel vexeler, da saasom de begge haver forskreven sig dend eene for dend anden og af fremlagte specification fornemmes, at endeel creditorer i de første 6 maaneder allerede ere fornøyede, have vi efter forskrevne Aaron Fürstes herom etc. allernaadigst bevilget og tilladt, saa og etc., at hand i ligemaade paa sex maaneders tid maa nyde fri og sikker leyde for hans og hans faders creditorers anstrengelse og molest, paa det hand imidlertid sin faders sager ubehindret kunde i rigtighed bringe. Thi byde og befale vi hermed alle og een hver og i særdelished etc., under vor hyldest og naade. Givet etc. Hafniæ dend 18 novembris 1707.

Sæl. Reg. XLIV. 423-24.

VIII s.19

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor okt 30 20:49:27 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top