eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.352

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 242-243
Nummer: 352


<-Forrige . Indhold . Næste->

352.

23 Marts 1712.

Om Forholdsregler mod Smitte paa Landet.

Conseillet i Kiøbenhafn.

F. 4. Vor synderlig gunst tilforn. Paa eders allerunderdanigste relation af den 19 sidst afvigt give vi eder hermed allernaadigst tilkiende, at hvad angaar de sundheds paszer, som af admiralitetet er bleven begiert for de skiberomme, som skulle afhente brendeveed fra Holsten, saa haver j at giøre den anstalt, at paszerne for saadanne skiberomme vorder udgiven, dog at de, som skiberommene fører, bliver instrueret af vedkommende, nemlig med behørig præcaution deris ladninger at indtage og ey at gaa ind i landet, hvilket med den her værende holstenske geheime raad grev von der Nath og er aftalt at skulle skee. Ellers bliver ved ober krigs commissarie Lohman giort anstalt om nogle skiberommes fragtning i Flensborg, fra 8 til 20 læster, for brændeveed til Kiøbenhafn at føre, thi efter rapporten nu sammesteds ei større skibe skal være at finde. Angaaende moderation i communicationens forbud imellem Sielland og de andre provincier, saa finde vi allernaadigst for got, at for dem, som sig fra Sielland ville udbegive, de fra Kiøbenhafn undtagen,

VIII s.242

kunde quarantainen være nok udi tre uger. Og hvad sig torvene, som hid indtil uden for Kiøbenhafn ere bleven holden, anbelanger, saa ville vi allernaadigst, at de her efter som forhen igien i byen maa holdes, dog at i portene haves god indseende, at ikke klæder eller andre fordægtige vahre bliver af bønderne udført, til hvilket at hindre den forige giordte anstalt af sundheds commissionen og politiemesteren endnu kunde continuere, hvor om j dennem og videre haver at beordre. Vi haver ellers allernaadigst approberet de anstalter, som j have giort imod opløb i Kiøbenhafn, saa og allernaadigst befalet, at tvende esquadroner af oberste Prehns regiment i byen skulle indlegges og det udi garden til hest dens qvarterer, af hvilke altid et hundrede mand skulde vere til hest ved haanden paa et vist sted tumult at forhindre. Og ville vi, at over dem, som ved saadan tumult paagribes, stand ret skulle holdes. Derefter j etc. Befalendes etc. Koldinghuus den 23 martii 1712.

Sæl. Tegn. LVIII. 617-18.

VIII s.243

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn nov 16 16:55:39 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top