eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.348

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 240-241
Nummer: 348


<-Forrige . Indhold . Næste->

348.

27 Feb. 1712.

Om Husenes og Sengeklædernes Renselse og de edelige Tilstaaelser.

Sundheds commissionen i Kiøbenhafn.

F. 4. Vor gunst tilforn. Saasom vi af eders indkommen allerunderdanigste memorial af den 13 februarii sidst forleden have fornommet, at ved de anordnede reenselses attester forefalder en og anden difficultet, i det adskillige ærbare og brave folk af alle stænder her i vores etc. Kiøbenhafn scrupulerer over at aflegge deris eed, formeenende deris skriftlig revers under haand og segl at være tilstrekkelig nok, ja tager det som en tort op, at mand dennem paa deris parole ikke vilde troe, eendeel er og vel i de tanker, saavel geistlige som verdslige, at de ikke er beføyet nogen eed for commissionen at aflegge, da paa det j ey der over udi eders reenselse skulle sinkes, give vi eder hermed tilkiende, at vi ere allernaadigst tilfreds med, at de personer af stand og condition, som j eragte i eders samvittighed, saaledes som j for Gud ville forsvare, at kunde vere fornøyet med deris skriftlige egenhændige underskrefne attester, maa dispenseres fra eed at giøre, men de, som j finder betenkende udi at troe uden eed, de skulle giøre deris eed. Og som her i staden skal findes endeel af jndvaanerne, som ikke vil forstaa sig til at reense deris senge-klæder efter placaterne, foregivende, at de allereede haver ligget fiorten eller fleere uger der paa uden ringeste skade, og formeenende derfor, at de ere sunde nok og giften ikke meere derudi kunde vere, saa have j vedkommende alvorligen at tilholde, at de under vedbørlig straf samme deris klæder ligesom alle andre efter placaterne lader reense og reengiøre. Hvad sig ellers kramvares, særdeles hørs og hamps reenselse anbelanger, som de udgifne placater ikke saa egentlig mælder om, da, saaviit som hør og hamp angaar, lader vi det ved eders derom i den indgifne allerunderdanigst project anførte betenkning allernaadigst forblive. Men angaaende de andre kramvahre er det vores etc., at j strax kalder til eder en kræmmer af hver slags handtering og med

VIII s.240

dem indretter det forbemelte af eder der over forfattede og herhos føyede project, saaledes at kramvarene det meeste mueligt kunde conserveres udeteriorerede, og dog der hos at ald fare for besmittelse eller contagion kand præcaveres. I det øvrige have j reenselsen saaledes at befordre, at den til den 1 maji førstkommendes kand vorde fuldbyrdet. Dermed etc. Hafniæ den 27 februarii 1712.

Sæl. Tegn. LVIII. 583-85.

VIII s.241

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn nov 16 16:35:00 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top