eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.345

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 238-239
Nummer: 345


<-Forrige . Indhold . Næste->

345.

20 Feb. 1712.

Irettesættelse af Garnisonspræsten for at have forladt sin Menighed under Pesten.

Biscop hr. Christen Worm.

F. 4. Vor gunst tilforn. Vi give dig hermed tilkiende, at vi efter os elskelig mag. Knud Tommerup, sognepræst til den herre Zebaoths og Friderichshafns meenigheder i vores etc. Kiøbenhafn, hans allerunderdanigst ansøgning og begiering af sær kongelig naade allernaadigst have bevilget, at naar hand haver efterkommet og fyldestgiordt den over hannem af commissarier fældet dom udi den sag, som vi den 7 augusti udi nest afvigte aar haver befalet vores cancellie raad og general fiscal os elskelig Hans Scavenius at tiltale ham for formedelst den af hannem begangen forseelse med at forlade sin meenighed udi saadan en tid, som det da var udi bemelte Kiøbenhafn, hand da for videre tiltale af bemelte general fiscal udi forbenefnte sag maa være fri og forskaanet, til hvilken ende du strax haver at kalde fornefnte mag. Knud Tommerup for dig og hannem sligt ey alleene at tilkiende give, men end og hannem at foreholde, at vi vel hafde haft aarsag forskrefne sag videre imod hannem at lade forfølge, efterdi hand ved denne ovenmelte sidste begangen forseelse haver forglemt, hvis kongelig naade med pardon for meere end een gang forhen af ham begangne forseelser hannem er vederfaret, med alvorlig formaning derhos, at hand sig sin allerunderdanigst skyldighed og embedes pligt som en retsindig præstemand herefter bedre erindrer, hvor paa, og naar dette forskrefne er efterkommet, du den efter vores til dig ergangne befaling giordte suspension haver at ophæve, saa at meerbemelte mag. Knud Tommerup sit

VIII s.238

embede kand tiltræde og betiene. Derefter du etc. Befalendes etc. Koldinghuus den 20 februarii 1712.

Sæl. Tegn. LVIII. 561-63.

VIII s.239

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn nov 16 15:43:12 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top