eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.343

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 237
Nummer: 343


<-Forrige . Indhold . Næste->

343.

13 Feb. 1712.

Om Betalingen for Husenes Renselse.

Conseillet i Kiøbenhafn.

F. 4. Vor synderlig gunst tilforn. Vi give eder hermed allernaadigst tilkiende, at vi efter eders allerunderdanigste relation af den 30 ianuarii sidst afvigt ere tilfreds med, at politiemesteren af eder er tilstaaen foruden de fire inspecteurer endnu sex andre ved husenes reenselse i Kiøbenhafn, og ville, at med reenselsen det allersnareste mueligt fortfares. Og saasom endeel reede penge i nogle sterbboer i Kiøbenhafn vel maatte findes og ey behøves til arvingernes daglig underholdning eller nødvendig brug, og hvilke ellers skulle udsettes paa rente, saa er vores etc., at j alle vedkommende skifte forvaltere i Kiøbenhafn tilholder os en udførlig specification at give, i hvilke sterbboer saadanne penge findes, hvormange paa et hvert sted kunde være, og til hvem de skulle uddeeles, være sig myndige eller umyndige, inden eller uden rigs arvinger, saa og ordinerer det saaledes, at pengene bliver staaende urørt og ei vorder uddeelt førend videre vores allernaadigste resolution. Angaaende at j udi eders allerunderdanigste relation af den 6 februarii sidst afvigt har holdt det betenkeligt at lade den fangen svenske oberst von Schewe tillige med præsten og danzemesteren efter vores forige resolution skikke til Viborg, saa have vi allernaadigst funden for got, at de bliver sendt til et stæd i vort land Sielland, hvor de ey kand have anledning til et og andet til vores præjudice at udkundskabe eller nogen skadelig correspondence at føre, og at de sig self deris underholdning for deris egne penge og uden vores bekostning forskaffer, til hvilken ende du hr. Otto Krabbe en skriftlig eedelig revers af dennem haver at tage, at de sig ei fra det stæd, hvor dennem vorder anviist, skal begive. Dermed etc. Koldinghuus den 13 februarii 1712.

Sæl. Tegn. LVIII. 556-57.

VIII s.237

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn nov 16 15:34:35 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top