eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.318

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 224-225
Nummer: 318


<-Forrige . Indhold . Næste->

318.

5 Dec. 1711.

Den ikke smittede Del af Ladegaarden indrettes til syge Matroser.

General commissariatets deputerede for de paa floden sig befindende syge matroser.

F. 4. Vor synderlig gunst tilforn. Saa som vi den 26 novembris sidst forleden allernaadigst have befalet eder, at j til vederqvægelse og forfriskning for de paa voris paa Kiøbenhavns reed indkommen orlogs flode sig befindende syge matroser strax skulle leje de voris assessor og proviant forvalter paa vor fæstning Cronborg os elskelig Jacob Arntsen tilhørende pakhuse i Christianshavn, dennem dertil lade indrette og med kakkelovne forsyne efter samme voris allernaadigste befalings videre indhold, og vi nu af eders derom indkomne allerunderdanigste memorial af den 7 novembris næst efter haver fornommen, at der udkræves 3 à 4 ugers tid, inden at forskrevne pakhuse kand blive indrettede, som de bør at være, og at der dog ikkun tuhundrede mand i det høyeste kand logeres formedelst adskillige kiøbmands vahre, som derudi findes indlagt, saa er hermed

VIII s.224

efter sundheds commissionen i Kiøbenhavn dens allerunderdanigste forslag voris etc., at j udi det stæd lader for ovenskrevne syge matroser paa voris flode med forderligste indrette for det første den halve part af voris ladegaard uden for Kiøbenhavns Nørre port, som ingen syge haver været udi, og samme halve part med kakkelovne forsyne, saa viit mueligt er og uden skade skee kand. Derforuden have j og at skaffe dennem til senge sammesteds straa sekker og dobbelte køye dekkener, hvilke for fares skyld kunde kastes i vand og siden tørres og røges, saa vel som og den anstalt giøre, at de til deris underholdning nyder daglig frisk spise efter deris tilstand. Dermed etc. Hafniæ d. 5 decembris anno 1711.

Sæl. Tegn. LVIII. 466-68.

VIII s.225

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor nov 13 20:26:36 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top