eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.312

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 221-222
Nummer: 312


<-Forrige . Indhold . Næste->

312.

7 Nov. 1711.

Tiltale til en hamborgsk Læge for ulovlig Praxis under Pesten.

Sundheds commissionen i Kiøbenhavn.

F. 4. Vor gunst tilforn. Saa som vi af eders til os indkommen allerunderdanigste memorial af den 27 octobris næstafvigt have maat fornemme, at en medicus ved navn Diderich fra vor stad Hamborg skal for nogen tid siden have indfunden sig i voris etc. Kiøbenhavn og der tvert imod voris allernaadigste forordning og den medicinske facultet givne privilegium uden at ligitimere sin person understaaet sig at practicere og en stor deel af hans medbragte medicamenter for en temmelig høy priis at debitere til adskillige, hvilket saaledes skal være udfalden, at ikke alleeniste de fleeste af dem, som samme medicamenter haver brugt, de friske ere bleven syge og de syge døde, hvorover og formedelst, at hand ikke har villet indstille sig for commissionen, saa tiit hand er bleven anmodet, at der med hannem, i sær om hans medicamenter, som der saa høyligen vaar bleven klaget over, kunde have bleven confereret, j haver været foraarsaget at lade hannem ved politiemesterens fuldmægtig ind citere og sagen imod hannem agere, da hand selv for commissionen tilstod, at hand sig haardeligen hafde forseet, og derfor bad, at man ei imod hannem som en fremmet mand ville procedere, underkastende sig hvad straf, commissionen hannem ville tilfinde og sig derhos erbydende at ville tage graden og nedsette sig som en anden medicus at practicere, hvilket og saa viit paa voris allernaadigste behag skal være antaget med condition, at hand ikke før maa lade sig bruge eller selge nogen af hans medicamenter, saa og ellers efter de fleeste eders meening betale 50 rdr. til commissionens fattige og 10 rdr. til omkostning, hvormed hand selv og skal være tilfreds, saa give vi eder derpaa efter eders derom giorte allerunderdanigste forespørgende allernaadigst tilsvar, at dersom bemelte medicus Diderich godvillig vil give og præstere, hvis j udi eders allerunderdanigste memorial anfører, vi da allernaadigst ere tilfreds med, at hand for videre proces befries, men hvis hand det ei vil, da indstævnes hand for politie retten og der

VIII s.221

dømmes efter loven og forordningerne. Derefter j etc. Befalendes etc. Skrevet etc. Jægersborg d. 7 novembris 1711.

Sæl. Tegn. LVIII. 426-28.

VIII s.222

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor nov 13 19:05:18 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top