eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.307

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 218-219
Nummer: 307


<-Forrige . Indhold . Næste->

307.

20 Okt. 1711.

Om Undersøgelse af Kirkegaardene.

Hans høye excellence hr. Ulrich Christian Guldenleve med fleere kirkernes patroner i Kiøbenhavn, Christianshafn og citadellet Friderichshavn.

F. 4. Vor synderlig gunst og bevaagenhed tilforn. Saa som voris den 1 septembris sidstforleden om gravers kastning til liig paa kirke og urte gaardene i voris etc. Kiøbenhavn i denne svage tid allernaadigst udgangne forordning formelder udi den 8 post, at vi strax efter 1 octobris ville beskikke visze betiente, som alle kirke og urte gaarde skulle efterforske, saa give vi dig hermed allernaadigst tilkiende, at vi for got befinde, at saadan forretning bliver fuldført af en af sundheds commissionens og en af voris politiemesters fuldmægtige paa den eene og af tvende andre mænd, som af hver kirkes patroner skal udnævnes, paa den anden side, til hvilken ende du strax haver at beordre graverne ved Holmens kirke at gaa saadanne udnævnende committerede tilhaande og over alt at giøre med deris havende redskab eftersøgning. Og have vi ellers allernaadigst bevilget, at den person, som ved sundheds commissionen bruges som fiscal, sig derved og, naar hans andre forretninger hannem ei hindrer, maa indfinde og observere, hvorledes søgningen efter voris allernaadigste forordning skeer, og at slig forretning maa extendere sig ei alleene til alle i Kiøbenhavn og Christianshavn samt citadellet værende kirke og urte gaarde, men end og til skibs og garnisons kirke gaarde saa vel som de andre i denne svage tid indrettede nye kirke gaarde inden og uden for staden, og at de udmældede ved skibs og garnisons kirke gaardene maa bivaane forretningen, som skeer paa commissionens i denne svage tid nye indrettede kirkegaarde. Saa ville vi og derhos allernaadigst have befalet, at disze samtlige til en hver kirke og urtegaard udnævnede betiente skal give saadanne deris forretninger til sundheds commissionen udførlig beskreven, disligeste at

VIII s.218

en hver kirkes værger skal give under deris hænder beskreven, hvordan de i kirkerne og capellerne nedsatte liig ere bedekkede. J det øvrige maa de i kirkerne og capellerne i denne svage tid brugte og til liigs nedsættelse aabnede begravelser ingenlunde i aar og dag til liigs nedsættelse aabnes. Derefter du dig, saa viit det Holmens kirke og capeller samt dens kirke og urte gaarde inden og uden for staden, i særdelished skibs kirkegaard, angaar, allerunderdanigst haver at rette og om de dig i forskrevne maade vedkommende forretninger ald fornøden anstalt strax at giøre. Befalendes etc. Skrevet etc. Jægersborg d. 20 octobris 1711.

Lige saadan befaling blev samme dag expederet til en hver af efterskrevne, neml. til hr. geheime raad Ahlefeldt anl. Ste. Peters kirke i Kiøbenhavn, gen. lieut. de Cormaillon anl. Garnisons kirkerne i Kiøbenhavn og citadellet Friderichshavn, Kiøbenhavns magistrat anl. Hellig Geistes og Nicolai kirker i Kiøbenhavn og Vor Frelseres kirke i Christianshavn og rector og professores ved Kiøbenhavns universitet ang. Vor Frue og Trinitatis kirker i Kiøbenhavn.

Sæl. Tegn. LVIII. 408-10.

VIII s.219

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons nov 12 21:06:15 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top