eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.299

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 215
Nummer: 299


<-Forrige . Indhold . Næste->

299.

3 Okt. 1711.

Om Anskaffelse af Natvægtere istedenfor de afdøde.

Geheime raad og stiftbefalingsmand hr. Otto Krabbe.

F. 4. Vor synderlig gunst tilforn. Saa som voris iustitz raad os elskelig Johan Bertram Ernst som voris politiemester for os allerunderdanigst haver ladet andrage, at natte vægterne i voris etc. Kiøbenhavn ere i denne svage tid saaledes svækkede, at knap en tredie deel af dem ere i live og ved helbred, og i hvor vel hand har anvendt ald sin fliid for at faa staden betimeligen med det rette og fornødne tal forsiunet, saa skal de dog der i staden ey være at bekomme, thi er voris etc., at du strax tilholder hver stæds øvrighed saa vel udi amterne som i kiøbstæderne her udi vort land Sielland at giøre deris yderste fliid til at bringe 60 friske og sterke mænd udi alt til veye, som sig samme nat vægter tienester ville paatage, hvilke da med det forderligste sig til Kiøbenhavn haver at begive, og kand en hver mand af dem loves en billig reise penge og tæring did, som dennem ved deris ankomst og anmeldelse paa politie cammeret strax skal betales. Ellers have de der at nyde efter reglementet deris fri mondering og ugentlig 1 rdr. til løn, saa og hvad ellers jndvaanerne hver hellig aften efter sædvane pleier at give dennem, saa og hvad der af forefaldende bøder, lige som deris flid kiendes, dennem tilkommer. Dermed etc. Jægersborg d. 3 octobris anno 1711.

Sæl. Tegn. LVIII. 380-81.

VIII s.215

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons nov 12 20:15:38 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top