eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.298

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 213-215
Nummer: 298


<-Forrige . Indhold . Næste->

298.

3 Okt. 1711.

Ophævelse af Borgerskabets Vagthold

Charles Damas de Cormaillon, gen. lieut. og commandant.

F. 4. Vor synderlig gunst tilforn. Saa som for os allerunderdanigst er bleven andraget, at iblandt de u-lykkelige tilfælde, som den i voris etc. Kiøbenhavn grasserende smitsom sygdom styrkes ved, skal borgerskabets vagtholden ikke være den ringeste, fordi at paa samme vagter kommer folk til sammen saa vel fra inficerede som fra sunde huse, foruden at end og corps de garderne ikke efter voris allernaadigste anordning reene holdes, som det sig bør, hvorover mange

VIII s.213

af borgerskabet paa deris vagt af sygdomme ere blevne antændt og, naar de derfra ere kiemkomne, hastig ved døden afgangne, og nu for os er giort efterskrevne forslag, hvorved formeenes, at borgerskabets vagtholden i denne svage tid kunde ophøre og soldaterne dermed ei være for meget betyngede og dog den publiqve sikkerhed blive i agt tagen, nemlig:

1. At citadellet Friderichshavns reenselse blev med ald flid befordret og de forehavende baraqver for saa mange af militien, som ei i citadellet kand indlegges, bygte ved verkerne for Vester og Nørre porte.

2. At ei fleere poster med soldater vagt bleve besatte, end toldboden saa vel som Nørre-, Vester- og Christianshavns porte samt Rosenborg bolverk i stæden for Øster port, hvorfra kunde udstilles poster til Øster port, og slots vagten som en hovet vagt at continuere, og derimod at ophøre hovet vagten, Graabrødre torve vagt, Charlottenborg, Amalienborg, Nyeboders vagt, Stokhusets, Kiøbenhavns og Christianshavns Kalleboeder, de tre vagter paa Nye verk saa lenge, indtil vinteren tiltager, saa og Bremmerholms og flodens vagter med baadsmænd besættes.

3. Paa det og at militien kunde næst Guds bistand være desto mindre fare for denne giengse smitsom sygdom undergiven, at da castellets baraquer bleve efter voris den 1 augusti sidst forleden allernaadigst udgangne forordning reensede og andre udi castellet boende familier, som haver haft syge eller døde, under eeds pligt tilholdne at reense deris værelser, meubler og klæder, og dernest de andre nødige baraquer bleve paa udværkerne bygte, thi om nogen allarm i byen paakom enten formedelst jldsvaade eller andet, saa kunde soldaterne fra udverkerne og citadellet have deris sammel pladtzer i staden til tumult at forekomme, og naar derhos corps de garderne efter ovenbemelte voris allernaadigste forordning af den 1 augusti bleve tilbørligen reensede, røgede, toede og kalkede, og tillige med holdet derover, at militien ei i staden omløb, men efter vagts afløsning strax begav sig til citadellet og baraquerne uden for staden, og derhos var regleret, at saa snart nogen fik anstød af sygdom, den da enten til lazaretterne eller krigs hospitalet henføres, og endelig at officererne bleve befalet ei at tillade nogen soldat at gaa hiem til sine paarørende i landet, meget mindre deris børn eller qvinder, som der er klaget over, at løbe om i landet med klæder og bylter, hvilke formeenes, at de imod ald forbud af staden skal have ud practiceret eller sig fra lazarettet tilsneget, saa er hermed voris etc., at du derom

VIII s.214

din etc. i voris etc., det allersnareste mueligt er, indskikker. Dermed etc. Jægersborg d. 3 octobris 1711.

Sæl. Tegn. LVIII. 374-76.

VIII s.215

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons nov 12 20:02:15 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top