eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.297

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 212-213
Nummer: 297


<-Forrige . Indhold . Næste->

297.

3 Okt. 1711.

Om Udsættelse af Flytte- og Faredagen.

Forbud paa tryk.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom det er at befrygte, at den i voris etc. Kiøbenhavn og Christianshavn endnu grasserende

VIII s.212

smitsom sygdom ved tilstundende flytte tid og fardag sig meere og meere skulle udbrede og fleere folk og huse antænde ved det, at endeel folk flytte fra inficerede til sunde og andre fra sunde til inficerede husze med deris mobilier og huuszgeraad, lige det samme skal og være at befrygte med tieniste tynde, som til nu forestaaende fardag enten kand være opsagte eller have opsagt deris tieniste og saaledes komme fra sunde til inficerede og fra inficerede til sunde huse, da have vi allernaadigst forgot befundet hermed at anordne og befale, at den nu tilstundende ordinaire flytte tid for dem, som have soldt, kiøbt, bortlejet eller leiet husze og værelser i Kiøbenhavn og Christianshavn, skal for det første udsættes til tree uger effter førstkommende Martini og ingen imidlertid være tilladt at flytte fra noget huus eller værelse til et andet. Ligeledes maa og ingen tieneste folk nu til forestaaende fardag, enten de selv deris tieniste haver opsagt, eller deris hosbonder dennem den haver opsagt, qvittere deris hosbonder, med mindre samme tieniste tiunde ville miste deris halve aars forfalden løn til de fattige og derforuden, om det er en karl, som sig der imod forseer, være liig dragere, graver ved lazarethernes og de fattiges kirkegaarder eller deslige, og qvindfolkene være vaage koner udj lazaretherne eller andre syge huusze, foruden anden straf, ligesom øvrigheden efter tidernes tilstand det tienligt befinder. Skulle hosbonden understaa sig at jage sine tieniste folk af hans tieniste imod dette vores velmeenende forbud, skal hand af vorte general fiscal som voris mandats modtvillig overtræder tiltales og derefter i straf ansees. Hvor efter alle etc. Og byde vi hermed og befale os elskel, præsident, borgemestere og raad samt byefogden i bemelte Kiøbenhavn, saa og alle andre, som denne etc., at de den paa behørige stæder etc. Givet etc. Jægersborg d. 3 octobris 1711.

Sæl. Reg. XLVI. 367-68.

VIII s.213

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons nov 12 19:55:13 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top