eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.290

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 209-210
Nummer: 290


<-Forrige . Indhold . Næste->

290.

19 Sept. 1711.

Om Røveri og Indbrud i Husene.

De tilforordnede i ober admiralitets retten med andre iurisdictioner i Kiøbenhavn.

F. 4. Vor synderlig gunst og bevaagenhed tilforn. Saa som vi u-gierne have maat fornemme, hvorledes nogle u-gudelige mennisker haver allerede giort en begyndelse med røveri og at indbryde i huse i voris etc. Kiøbenhavn, hvoraf folkene kand være uddøde, og det kand være at befrygte, at paa deslige misdædiske gierninger morderi vil følge, saa paa det saadanne u-gudelige mennisker, naar de ere blevne paagrebne, strax kunde blive forhørte, dømte og afstraffede, er voris etc., at de sager, som sundheds commissionen for eder lader indstævne, i sær de, som nogen formastelse, gevalt og misbrug angaar, skal af eder, om j alle ere nærværende, hvis ikke, da af saa mange af eders membris, som tilstæde ere, efter aftens varsel frem for alle andre sager strax foretages og, om mueligt er, inden tvende gange fire og tyve timer der udi kiendes og dømmes, og dersom sagen angaar nogen person, som paa livet vorder anseet, at dommen da inden tvende dage derefter os til allernaadigste approbation eller forandring allerunderdanigst forestilles. Og haver j ellers den person, som fornevnte sundheds commission authoriserer til deslige sager i

VIII s.209

retten for eder at paatale, at tillegge noget for hans u-mage med processens drift, naar de anklagte det formaar at svare. Dermed etc. Befalendes etc. Skrevet etc. Jægersborg d. 19 septembris anno 1711.

Ligesaadan en befaling gik samme dag til enhver af efterskrevne iurisdictioner, nemlig til under admiralitets retten, arsenal retten, hof retten, borg retten, universitetz retten, Kiøbenhavns raadstue ret og Kiøbenhavns byetings ret, nemlig Friderich Eisenberg af følgende indhold: F. 4. Saa som vi etc.

Sæl. Tegn. LVIII. 352-54.

VIII s.210

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir nov 11 20:55:40 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top