eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.29

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 15
Nummer: 29


<-Forrige . Indhold . Næste->

29.

4 Nov. 1707.

Moratorium for en Jøde til at tilfredsstille sine Kreditorer.

F. 4. giøre alle vitterligt, at efftersom vi dend 3 iunii sidst forleden allernaadigst haver bevilget Ruben Fürst jøde, jndvaaner her i voris etc. Kiøbenhavn, at nyde paa sex maaneders tid fri og sikker leyde for alle hans jnd- og udlendiske creditorers anstrengelse, paa det hand imidlertid med dennem kunde søge og accordere, og hand nu for os allerunderdanigst haver ladet andrage, at hand i samme tid icke haver kundet faa hans sager klar, at hand dennem for dend heele summa har kundet fornøye, men dog een stor deel af betalt, da have vi effter bemelte Ruben Fürstes ydermere allerunderdanigst etc. allernaadigst bevilget og tilladt, saa og etc., at hand endnu eengang for alle maa nyde sex maaneders prolongation paa forberørte voris hannem allernaadigst meddeelte brev, saa at hand imidlertid maa nyde fri og sikker leide for alle hans ind- og udlendiske creditorers anstrengelse og molest, paa det hand i dend tid kand søge med dennem at accordere. Thi byde og befale vi hermed alle og een hver og i særdeelished dennem, som paa voris og rettens vegne etc., under vor hyldest og naade. Givet etc. Hafniæ dend 4 novembris 1707.

Sæl. Reg. XLIV. 417-18.

VIII s.15

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir okt 28 21:51:38 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top