eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.273

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 195-196
Nummer: 273


<-Forrige . Indhold . Næste->

273.

22 Avg. 1711.

Om Beskikkelse af flere Præster og Indretning af en Bededag.

Conseillet i Kiøbenhavn.

F. 4. Vor synderlig gunst tilforn. Vi give eder hermed allernaadigst tilkiende, at paa det ingen mangel skal være for præster til at betiene de kald paa de stæder udi vort rige Danmark, hvor smitsom sygdom kunde være, naar et eller andet kald maatte ledig blive, saa ville vi, at j biscopen os elskelig hr. Christen Worm beordrer, at hand nogle studentere til præster ordinerer, ved hvilke saadanne kald kunde vorde betient. Og ville vi de samme i sin tid til virkelig kald og embede allernaadigst befordre.

VIII s.195

Efter biscopen hr. Christen Worms allerunderdanigste giorte forslag ere vi allernaadigst tilfreds med, at de præste enker i Kiøbenhavn og Christianshavn, hvis mænd døer af smitsom sygdom, naar de ere fattige og skikkelige, aarligen nyder noget at leve af, deels extraordinaire af præste enkernes casse, deels af kirkerne, hvor de formaar det, og deels af deris eftermænd i embederne. Vi ville og hermed allernaadigst have tilladt, at naar præster behøves til voris orlogs flode, biscopen da formedelst sygdommens skyld i Kiøbenhavn maa beordre en provst uden for bemelte Kiøbenhavn paa et reent og sundt sted at ordinere personer dertil, som ey, siden smitten begyndtes, har været paa befængte steder, og saa lade dem forsendes lige til floden uden at træde af i noget huus i Kiøbenhavn. Videre see vi gierne, at endnu en bededag udi Kiøbenhavn og Helsingør med allerførste bliver holden, og at texterne med collect og bøn af biscopen henrettes til denne svage tid og tilstand, og kand samme bededag vel efter eders allerunderdanigste tanker holdes paa en onsdag heller end paa en fredag. Derefter j etc. og herom fornøden anstalt at giøre. Befalendes etc. Rostok den 22 augusti anno 1711.

Sæl. Tegn. LVIII. 297-98.

VIII s.196

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir nov 11 18:57:55 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top