eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.25

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 13-14
Nummer: 25


<-Forrige . Indhold . Næste->

25.

21 Okt. 1707.

Om Afregning med Klavs Rasches Arvinger.

Hr. admiral von Støchen med fleere.

F. 4. Vor synderlige bevaagenhed tilforn. Saasom os elskel. Anne Margrethe Lauretz, vores forige etats raad og politiemester afgangne Claus Rasches efterleverske, for os allerunnderdanigst haver ladet andrage, hvorledes de af os over bemeldte hendes afgangne mands sterbboe allernaadigst forordnede commissarier skal have tilkiendt sterbboet at betale efterfølgende poster, som hendes afgangne mand efter vores hr. faders sal. etc. allernaadigste ordre, saavel mundtlig som skriftlig, skal have ladet forfærdige, nemlig:

For materialier og arbeids løn, som er medgaaet til Høybrostredets
og slam kisternes reparationer......... 596 rdr. 3 MK.   2 Sk.
til Nyehafns canals bulverk. ............ 116 rdr. 4 Mk.   4 Sk.
Ny Kongens torvs steenbro ............. 39 rdr. » Mk. 14 Sk.
natmandens kule ................... 139 rdr. 2 Mk. 12 Sk.
port broerne ..................... 44 rdr. 2 Mk. 14 Sk.
til en betientes løn, som ved samme reparation var
antaget at have indseende ...........
250 rdr. » Mk. » Sk.,
___________________
som bedrager sig tilsammen ............ 1176 rdr. 1 Mk. 6 Sk.,
dog derudi ey beregnet, hvis hendes afgangne mand forhen til samme arbeids fortsettelse skal have forskudt og udgivet, som hun beretter at beløbe sig efter approberede og qviterede regnskaber til.................. 1076 rdr. 4 Mk. 12 Sk.

VIII s.13

For hvilken summa forbemeldte commissarier skal have givet sterbboet regres, sin betaling hos vedkommende igien at søge, saa er vores etc., at j hende paa en beleilig tid og sted for eder kalder og hende foreholder, saadan hendes fordringer med special regnskab og rigtige beviiser ved hver punct at legimitere, og os saa derom eders allerunderdanigste relation til videre vores allernaadigste resolution med forderligste tilstiller. Dermed etc. Hafniæ den 21 octobris anno 1707.

Sæl. Tegn. LVI. 195-96.

VIII s.14

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir okt 28 20:51:54 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top