eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.239

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 161-162
Nummer: 239


<-Forrige . Indhold . Næste->

239.

13 Juli 1711.

Om Bækken for Kirkedørene til Indsamling af Gaver til de Fattige.

F. 4. giøre alle vitterligt, at vi allernaadigst have for got befundet at bevilge og tillade, saasom vi og etc., at naar bekken for kirkedørrene i voris etc. Kiøbenhavn og Christianshavn for de fattige og nødlidende i vor kiøbstæd Helsingøer efter voris allernaadigste bevilling af den 29 iunii sidst forleden er bleven udsat, bekken da der effter for kirkedørrene over alt i bemelte voris etc. Kiøbenhavn og Christianshavn hver søndag effter højmesze udsættes for alle og enhver, som der udi nogen almisze til de fattiges og nødlidendes hielp og vederqvægelse sammesteds af kristen kierlighed og medlidenhed

VIII s.161

give ville. Og ville vi allernaadigst, at hvad penge, som saaledis i bekkerne(!) søndag efter anden indsamles, skal strax til os elskelige voris committerede i den anordnede sundheds commission i forbemelte Kiøbenhavn imod qvittering leveres. Forbydendes etc. Friderichsberg d. 13 iulii 1711.

Hr. Christen Worm, biscop over Siellands stift.

F. 4. Vor gunst tilforn. Vi give dig herved tilkiende, at vi allernaadigst have bevilget, at naar bekken for kirkedørrene i vores etc. Kiøbenhavn og Christianshavn for de fattige og nødlidende i vor kiøbsted Helsingør efter vores allernaadigste bevilling af den 29 iunii sidst forleden er bleven udsat, bekken da derefter for kirkedørrene over alt i bemelte vores etc. Kiøbenhavn og Christianshavn hver søndag efter høimesze maa udsettes for alle og en hver, som derudi nogen almisze til de fattiges og nødlidendes hielp og vederqvægelse sammesteds af Christen kierlighed og medlidenhed give ville. Thi er vores etc., at du strax tilholder sognepræsterne en hver for sig betimeligen ved en bevegelig tale af prædikestolen, naar prædikken til høimesze er endet, at opmuntre sin menighed til gavmildhed imod saadanne deres nødlidende jævn christen. Dermed etc. Friderichsberg d. 13 iulii anno 1711.

Sæl. Reg. XLVI. 171-72. Sæl. Tegn. LVIII. 207.

VIII s.162

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn nov 9 12:17:28 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top