eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.226

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 154-155
Nummer: 226


<-Forrige . Indhold . Næste->

226.

19 Juni 1711.

Moratorium saa længe Krigen varer.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom Friderich Christian Langelo, borger og jndvaaner i voris etc. Kiøbenhafn, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledis hand af een creditor haardelig skal anstrenges for en capital af 2000 sdlr. med foregivende at vere børne penge, u-anseet hand for fordringen baade skal have pandt og caution, da have vj efter hans herom etc. allernaadigst bevilget og tilladt, saa og etc., at hand, saalenge krigen varer, for alle hans creditorers krav og tiltale maa vere frj og forskaanet, paa det hand imidlertid des bedre kand søge dennem efter haanden at contentere. Dog skal dette voris allernaadigste brev ikke præjudicere de u-myndiges

VIII s.154

ret eller befrj hannem for at betale hvis vexeler etc., ej heller præjudicere de pandthavende etc. Thi forbyde vi etc., under vor hyldest og naade. Givet etc. Jægersborg d. 19 iunii 1711.

Sæl. Reg. XLVI. 154.

VIII s.155

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn nov 9 11:11:04 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top