eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.224

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 153-154
Nummer: 224


<-Forrige . Indhold . Næste->

224.

12 Juni 1711.

Stadsfysikus beskikkes som Præses i Sundhedskommissionen.

Johan Eichel, vice borgemester og stads-physicus i Kiøbenhafn.

F. 4. Vor naade tilforn. Vores etc. er, at du retter din leilighed efter som stads physicus i vores etc. Kiøbenhafn at være som præses udi sundheds commissionen sammesteds, til hvilken ende du tillige med de andre dertil forordnede haver at drage vedbørlig omsorg for, at saadanne anstalter giøres, som efter denne tids tilstand tienligst eragtes og efter foregaaende overlegning med hver andre for got befindes. Vi give dig ellers tilkiende, at vi allernaadigst haver approberet det, som os elskelige vores tilforordnede ved politien og commercien haver tilskreven biscopen os elskelig hr. Christen Worm, nemlig at formane præsterne der i staden, naar de vorder kaldet til at betiene nogen syg i sin saligheds sag, at de alvorligen tilholder huus folket, at de, saa fremt den syge døer, da uden ringeste tids spilde dig samme døds fald kund giører, paa det du til den dødes

VIII s.153

besigtelse kunde giøre anstalt. Og som bemelte vores tilforordnede ved politien og commercien dig det samme have communiceret og derhos begiert, at du et par dygtige og kyndige mænd til slig forretning ville antage, som for maanetlig gage maatte betinges og ligesom en anden udgift ved sundheds væsenet betales, saa give vi dig allernaadigst tilkiende, at vi dermed ere tilfreds og ville, at du derudi ald omsorg drager. Dermed etc. Jægersborg den 12 iunii 1711.

Sæl. Tegn. LVIII. 168-69.

VIII s.154

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn nov 9 08:57:03 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top