eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.222

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 152-153
Nummer: 222


<-Forrige . Indhold . Næste->

222.

29 Maj 1711.

Moratorium paa 6 Maaneder.

F. 4. giøre alle vitterligt, at efftersom at Mette Peter Gessmels for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes bemelte hendes mand Peter Gessmel, borger og handelsmand i vores etc. Kiøbenhavn, for nogen tid siden af frygt for fengsel og arrest paa hans person, fordi hand ikke sine creditorer formedelst erlidte store skade saavel til søes som ellers i andre maader skal have kundet tilfredsstillet saa gierne, som hand ville, skal have været foraarsaget sig der fra staden at begive, og at hans boe derpaa af rettens middel under forseigling skal være tagen, da som samtlige bemelte Peter Gessmels creditorer undtagen tvende skal have samtykt og tilladt hannem did til staden igien at komme og paa sex maaneders tid der sikker og frj for deris anstrengning forblive, paa det hand imidlertid om boens tilstand oplysning kunde giøre og paa beste maade søge med sine creditorer at accordere, have vj efter herom etc. allernaadigst bevilget og tilladt, saa og etc., at forbemelte Peter Gessmel maa til dend ende frj og sikker leide did til staden nyde og der paa sex maaneders tid fra dette voris allernaadigste brevs dato at regne af samtlige hans creditorer fri og u-molesteret forblive. Dog skal hand tiltenkt være sig

VIII s.152

hos magistraten der sammesteds at angive, naar hand did til staden ankommer. Hvorefter rettens betienter og andre vedkommende etc., under vor hyldest og naade. Givet etc. Jægersborg d. 29 maji 1711.

Sæl. Reg. XLIV. 144-45.

VIII s.153

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn nov 9 08:48:39 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top