eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.214

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 148-149
Nummer: 214


<-Forrige . Indhold . Næste->

214.

10 April 1711.

Forlagsretten til Dr. Jesper Brochmans Skrifter overdrages Fattigvæsenet.

F. 4. giøre alle vitterligt, at efftersom Envold Brochman haver den 7 novembris anno 1708 allerunderdanigst erholdet vores allernaadigste privilegium paa tredeve aars tid at lade alleene sin farfaders broder, fordum biscop over Siellands stifft afg. doct. Jesper Brochmans tractater og skriffter baade paa det latinske og danske tungemaal paa nye ved trøkken oplegge, og bemelte Envold Brochman siden udi Hellig Geistes hospital i voris etc. Kiøbenhavn som en hospitals lem ved døden er afgangen foruden noget deraf til trøkken at befordre, da have vi nu efter os elskel. directeurerne for de fattiges væsen her i vort rige Danmark deris herom giorte etc. aller-

VIII s.148

naadigst bevilget og tilladt, saa og etc., at de alleene udi tredeve aar fra dato at regne paa bemelte hospitals bekostning maa lade alle forskrevne afg. doct. Jesper Brockmans skriffter og tractater paa det latinske eller danske tungemaal oplegge og igien til trøkken befordre. Dog med de conditioner, at dette voris allernaadigste privilegium ikke skal præjudicere de exemplarier, som endnu deraf kand findes, at de jo frit maa selges af de boghandlere, som dem i hænde haver; dernest at de ved det nye oplag intet legger til, tager fra eller forandrer i de skriffter, som allerede ere udgangne, og hvis de noget nye skrifft af den afgangne mands manuscriptis vilde oplegge og publicere, at det da først efter loven vorder censureret. Og ville vi ellers allernaadigst have budet og befalet, saasom vi og etc., at ingen anden end bemelte directeurer paa hospitalets vegne, eller og hvo deris samtykke og tilladelse dertil bekommer, maa udi forbenævnte tredeve aars tid fordriste sig til ovenbemelte tractater og skriffter, under hvad titel, format eller prætext det og være kunde, i vore riger og lande at lade oplegge og trøkke eller andensteds fra eftertrøgte her i rigerne at indføre, under tre hundrede rigsdalers straf for hvert exemplar af den, som dermed betrædes, hvoraf halfparten til voris fiscum og den anden halvepart til forskrevne Hellig Geistes hospital eller den, som directeurerne haver samtykt og tilladt samme skriffter at oplegge og forhandle, skal være hiemfalden. Forbydendes etc. Valløe den 10 aprilis 1711.

Sæl. Reg. XLVI. 87-88.

VIII s.149

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn nov 9 08:10:46 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top