eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.210

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 146-147
Nummer: 210


<-Forrige . Indhold . Næste->

210.

16 Marts 1711.

Om Overgang af Fattig væsenets Bestyrelse til den ny Direktion.

Povel Winding, etatz raad, og Hans Wilhelm Kaalund.

F. 4. Vor gunst tilforn. Saasom vi den 29 ianuarii anno 1709 paa os elskelige nu værende directeurer over de fattiges væsen her i vort rige Danmark deres allerunderdanigste ansøgning allernaadigst have befalet forige directeurer saavel over Hellig Geistes hospital her i vores etc. Kiøbenhafn som over Silke-, Børne- og Pæst-husene til nu værende directeurer for de fattiges væsen at overlevere alle de fattiges huse her sammesteds med deres inventario samt alle fundatzer, bøger og breve, af hvad navn de helst være kunde, og endeligen betienternes regnskaber, efter at de vare reviderede, manglede, deciderede og for qvitterede, til dennem tillige med deres beholdinger at extradere, alt imod behørig qvittering, og nu for os allerunderdanigst er bleven andraget, at formedelst en og anden forefaldende hinder og vanskelighed det ikke endnu er paa fuldt, saa paa det forbemelte nu værende directeurer for de fattiges væsen kunde engang komme dermed til endskab og faa tilbørlig rigtighed for de fattiges huse, midler og breve, er efter deres ydermeere giorte allerunderdanigste ansøgning vores allernaadigste etc., at j som commissarier retter eders leilighed efter udi deres og forige directeurers eller deres arvingers overværelse at overlevere meerbemelte nu værende directeurer for de fattiges væsen alle de fattiges huse her i staden med deres inventario, desligeste alle de fundatzer, bøger og breve, af hvad som helst navn de være kunde, som forige directeurer haver haft under deres administration, og endelig betienternes clarerede og qvitterede regnskaber med deres beholdinger og over alt dette en forretning og rigtig specification for-

VIII s.146

færdige, som til efterkommende fattiges directeurers efterretning stedse kand blive liggende hos brevene i kiisten paa Conventhuset, hvorimod atterbemelte nu værende directeurer for de fattiges væsen efter vores forige allernaadigste befalinger behørigen haver at qvittere forige directeurer eller deres arvinger for forskrevne fattiges huse, fundatzer, midler, breve og regnskaber. Hvilket j vedkommende til efterretning strax haver at tilkiende give. Dermed etc. Hafniæ d. 16 martii 1711.

Sæl. Tegn. LVIII. 79-80.

VIII s.147

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør nov 8 20:33:59 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top