eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.197

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 140
Nummer: 197


<-Forrige . Indhold . Næste->

197.

2 Jan. 1711.

Moratorium paa 6 Aar.

F. 4. giøre alle vitterligt, at efftersom Jacob Mejer af voris etc. Kiøbenhavn for os allerunderdanigst klageligen haver ladet andrage og med et notarial instrument forklaret, at hand imellem den 29 og 30 octobris sidst forleden meget ilde i vor stad Altona skal være bleven bestaalen, saa at hand der over skal være bragt i saadan slet tilstand, at hand sine creditorer nu ej saa hastig, som hand vel vilde, skal kunde fornøye og til freds stille, da have vi efter hans herom etc. allernaadigst bevilget og tilladt, saa og etc., at hand paa sex aars tid fra dette vores brevs dato at regne maa være fri og forskaanet for hans creditorers krav og til tale, paa det hand imidlertid desto bedre kand søge dennem efter haanden at contentere. Dog skal dette voris allernaadigste brev ikke befri hannem for at betale hvis vexeler etc., ikke heller præjudicere de pandthavende etc., under vor hyldest og naade. Givet etc. Hafniæ d. 2 ianuarii 1711.

Sæl. Reg. XLVI. 2.

VIII s.140

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør nov 8 19:12:01 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top