eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.194

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 138-139
Nummer: 194


<-Forrige . Indhold . Næste->

194.

6 Dec. 1710.

Forsigtighedsregler mod Pesten.

Kiøbenhavns magistrat.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Saasom vi iblant andre anstalter til at afvende fra voris riger og lande den landfordervelig smitsom sygdom og at hindre nogen lunde misbrug med i landsnigelse haver befalet voris stiftbefalingsmænd her i vort rige Danmark at giøre den anstalt over alt i hver kiøbstæd, naar nogen reiser bort, da hos byskriveren uden betaling optages en liden seddel paa slet papiir, som skulle produceris, hvor de reisende komme; lige seddel og beordret amtmændene at skulle tages paa landet hos præsterne (dog bønderne og deris familie alleene derfor til videre at være forskaanet) for at beviise, at landets reisende komme fra indenlands sunde stæder, saa og at der og udi de stæder, hvor der er seyllatz og indrettet sundheds commissioner, til de seylende paa folk og vahre skal udstædes paa slet papiir sundheds paszer uden betaling. Og som vi der hos haver tilkiende givet voris stiftbefalingsmænd og amtmænd, at vi eder haver anbefalet saadan sundheds skin og seddeler at lade trykke og enhver, som af dem bliver ordineret, deslige seddeler at udgive, uden betaling den forlangende qvantitet at tilstille, saa er nu hermed voris etc., at j strax giører den anstalt, at ovenskrevne seddeler paa skriv-papiir vorder trykte og vedkommende tilstillet, til hvilken ende vi allernaadigst haver bevilget, at til deris fremsendelse ingen brev port skal betales. Dermed etc. Hafniæ dend 6 decembris 1710.

Kiøbenhavns magistrat.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Saasom os elskelig voris tilforordnede ved politien og commercien udi een deris til os indgiven relation og forslag angaaende den landfordervelig smitsom sygdoms afvendelse ved Guds bistand fra voris riger og lande til denne voris

VIII s.138

etc. Kjøbenhavns des bedre sikkerhed eragter at være fornøden, at een af voris consumptions betiente ved enhver af de fire stadens porte bliver befalet efter den jnstrux, som dem af sundheds commissionen her sammesteds gives, at fordre sundheds paszer eller seddeler af dem, som her til staden kommer reisendes, af hvilken punct os elskelige voris tilforordnede i rente cammeret er given communication, saa er voris etc., at naar j eder ved voris rentecammer haver erkyndiget, hvo disze consumptions betiente bliver, j da med dennem accorderer om, hvad de som en discretion for saadan deris opvartning og tieneste skulle nyde. Dermed etc. Hafniæ dend 6 decembris 1710.

Sæl. Tegn. LVII. 733-35.

VIII s.139

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør nov 8 18:51:43 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top