eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.190

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 135-136
Nummer: 190


<-Forrige . Indhold . Næste->

190.

14 Nov. 1710.

Der afspærres mellem Saltholmen og Amager.

Hr. Jver Rosencrantz.

F. 4tus. Vor synderlig bevaagenhed tilforn. Saasom du af voris dig tilsendte patent af den 7 novembris sidst afvigt haver fornummen, at den landfordervelig smitsom sygdom iblant andre lande og stæder og udi Sverig grasserer, saa til desto meere sikkerhed saavel for voris etc. Kiøbenhavn som landet i almindelighed, og at samme smitsom sygdom, nest Guds bistand, fra vore landemerker maatte afvendes, give vi dig hermed tilkiende, at vi allernaadigst have for nødvendig eragtet, at communicationen afskiæris fra Saltholm til Amager, og haver du derfore Amagers og Dragøes folk at tilholde strax deris qvæg derfra at tage, saa og der hos at forbyde jndvaanerne paa Saltholm under livs straf sig ikke derfra at begive, kundgiørende dem derhos, at dersom nogen skulle nødvendig over fra Saltholm, samme da først sig hos sundheds commissionen ved Kiøbenhavns told cammer skal anmælde. Du haver og ellers med største omhyggelighed at lade dig vere angelegen, at lodsmænd, fiskere, udroere og andre, som ere vaante at komme de seilende om borde, udj sligt hindres og ald indsnigende undersleb formeenes ved høy straf paa ære, liv eller goeds efter befindende beskaffenhed, giørendes anstalterne herudinden i det øvrige saaledes, at baade de forige og de,

VIII s.135

som videre anbefales, alvorligen bliver efterlevet. Endnu er voris etc., at du forelegger fiskerne ey at blive om natten ude paa søen, ey heller at fare lengere ud, end de kand sees, og ingensteds at gaa i land eller selge deris fisk uden ved Romsted kro, Helsingøer og Kiøbenhafn, item, under straf at ophænges, ey at bringe fremmede til land eller holde correspondence med de Skaanske. Dermed etc. Valøe den 14 novembris 1710.

Sæl. Tegn LVII. 699-700.

VIII s.136

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør nov 8 18:12:09 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top