eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.187

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 133-134
Nummer: 187


<-Forrige . Indhold . Næste->

187.

14 Nov. 1710.

Forsigtighedsregler mod Pesten.

Justitz raad og politiemester Johan Bertram Ernst.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Saasom vi til des meere præcaution for voris etc. Kiøbenhavn og Christianshavn imod dend farlige smitsom sygdom, som i Sverig og paa adskillige andre stæder grasserer, allernaadigst eragte høit fornøden at vide alletider, hvor de ere, som der kunde ankomme, saa er voris etc., at du strax giør den anstalt i bemelte Kiøbenhavn og Christianshavn, at, saa snart nogen reisende i et eller andet huus sammesteds indkommer for der at logere, det da vorder dennem af husets eyermand eller beboere sagt og tilkiende givet, at de i samme time under deris haand giører bekiendt, hvo de ere, hvor de hiemhører, hvad deris ærinde eller forretning i Kiøbenhavn eller Christianshavn kunde være, og hvorlenge de ere sindet sammesteds at forblive. Hvilken underretning og forklaring in duplo skal gives paa de seddeler, som du til den ende haver at lade indrette, trykke og i husene levere. Og skal verterne tilholdes strax og ufortøvet det eene exemplar af bemelte forklaring dig at tilstille og det andet til voris etats raad og præsident os

VIII s.133

elskel. Hans Nansen at levere. Hvilken rapport du der efter daglig commandanten haver at communicere, som den med dend til ham fra de i portene vagtholdende officerer indkommen portsæddel conferere. Og skal saadanne reisende ansiges dagen efter deris ankomst self personlig sig hos dig at indstille for at giøre videre relation om deris verf og forretning i bemelte Kiøbenhavn og Christianshafn og det da tillige skriftelig med deris haand verificere. Skulle nogen reisendes angivelse siden befindes at være urigtig, eller og at hand opholdt sig lengere i Kiøbenhavn og Christianshavn, end hand sig havde erklæret, da skal den samme som en spion ansees og tracteres, saa fremt hand ei, i fald hand kunde foraarsages over den een gang tilkiende given tid sig længer sammesteds at opholde, sig paa nye for dig indfinde og da aarsagen, hvor for hand saaledes længere der agter at forblive, fuldkommeligen forklarer, og verten, om hand med nogen viidentlig herudi skulle colludere, med vedbørlig straf ansees. Hvilket alt du i den henseende i husene ved trykte placater til alles efterretning strax haver at publicere. Dermed etc. Valøe dend 14 novembris 1710.

Sæl. Tegn. LVII. 694-95.

VIII s.134

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør nov 8 18:01:03 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top