eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.185

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 132
Nummer: 185


<-Forrige . Indhold . Næste->

185.

3 Nov. 1710.

Om Garnisons Kirkes Ligvogn.

Politien og commerciens committerede.

F. 4tus. Vor synderlig gunst tilforn. Vi tilskikke eder herhos een til os fra voris general lieutenant og commandant her udj voris etc. Kiøbenhavn os elskelig hr. Charles Damas de Cormaillon, ridder, indkommen allerunderdanigste memorial, hvorudi hand besværger sig over Bremmerholms kirkes forstandere, at de nylig have ladet arrestere Garnisons kirkens liig-vogn paa gaderne, da den kom fra een liig-begiengelse, i kraft af det Holmens kirke den 30 maji nest afvigte allernaadigst meddeelte privilegio (hvor af her hos copie følger), lydendes, at samme Holmens kirke alleene skal være berettiget i fem aar med dens liig-vogne til jorden at lade bestædige deris liig, som under hof-, land- og søe-etaten sorterer, hvilket privilegium hand allerunderdanigst formeener, at Holmens kirkes forstandere for viit extenderer, Garnisons kirken til merkelig skade i sine intrader, og derfor begierer, at samme liig-vogn maatte løsgives og Holmens kirkes privilegium ei videre extenderes i henseende til militair personer end til dem, som ei sorterer under Garnisons kirken, hvis beskaffenhed j self deraf saavelsom af Holmens kirkeværgeres derpaa givne allerunderdanigst erklæring, som herhos føyes, udførligere etc. Og er voris etc., at j denne sag strax undersøger og paa beste maader lader eder være angelegen, at kirkerne, saavel Holmens som Garnisonens, derved kunde bestaa, til hvilken ende j forderligst allerunderdanigst have at foreslaae, om land-statens officerer sig af Garnisons kirkens liig vogn og søe-statens officerer sig af Holmens kirkes liig vogne kunde betiene. Dermed etc. Hafniæ den 3 novembris 1710.

Sæl. Tegn. LVII. 686-87.

VIII s.132

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør nov 8 17:45:04 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top