eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.174

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 126
Nummer: 174


<-Forrige . Indhold . Næste->

174.

1 Avg. 1710.

Om Moratorium paa 2 Aar for en Boghandler.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom Johan Melchior Liebe, borger og boghandler udi voris etc. Kiøbenhavn, for os allerunderdanigst haver ladet andrage og sig beklage, hvorledes hand formedelst disze tiders vanskeligheder og de store skader, hand i nogle aar tid efter anden baade til søes og i andre maader haver taget, er geraaden i den tilstand, at hand nu ikke saa hastig og saa rigtig, som hand gierne ville, sine creditorer med rede penge skal kunde fornøye og betale, da have vi efter bemelte Johan Melchior Liebes herom etc. af sær kongl. naade allernaadigst bevilget og tilladt, saa og etc., at hand paa toe aars tid, fra dette brevs dato at regne, for alle hans ind og udlendiske creditorers krav og tiltale aldeles maa være fri og forskaanet, paa det hand imidlertid kand søge dennem efter haanden at contentere. Dog skal dette vores allernaadigste brev ei befri hannem for at betale hvis vexler etc. eller præjudicere de pandthavende eller forhindre, at de eller andre vedkommende jo deres renter af hvis etc. Thi forbyde vi alle og en hver, særdeles rettens betiente etc., under vor hyldest og naade. Givet etc. Jægersborg d. 1 augusti anno 1710.

Sæl. Reg. XLV. 441-42.

VIII s.126

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør nov 8 15:31:27 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top