eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.168

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 123
Nummer: 168


<-Forrige . Indhold . Næste->

168.

6 Juni 1710.

Privilegium for en Mand, der udlejer Ligvogne.

F. 4. etc. confirmation paa efterskrevne brev etc.

Præsident, borgemestere og raad udi dend kongl. residentz stad Kiøbenhavn giøre vitterligt, at vj haver antaget og beskikket, saasom vi og etc. Johan Andresen, borger og skreder her i staden, at hand alleene og ingen anden maa holde liigvogne til de liig, som bliver begiert med liigvogne at henføris til Hellig-Geistes og St. Nicolaj kirke her udj staden og Vor Frelszeris kirke paa Christianshafn, hvorfore fornefnte Johan Andresen nyder af hvert liig, som med liigvogne bliver begraven, efter dend taxt, som udj Hans Kongl. Majts. allernaadigste udgangne forordning af dato 7 novembris anno 1682 findes anført, hvorefter fornefnte Johan Andresen betaller for et hvert liig, som til nogen for anførte kirker vorder henført, hvad heller liiget føris til kirken med toe, fiere eller 6 heste, toe slette daller, hvilke penge til kirkeværgerne for dend kirke, hvor liiget henføris, mod qvittering skal leveris. Og maa fornefnte Johan Andresen ikke tage meere af nogen for samme sine liigvogne, end hvis forbemelte kongl. forordning hannem tillader. Og som merbemelte Johan Andreszen haver anvendt stoere bekostninger til disze liigvognes indrettelsze, saa haver vj hannem bevilget, at hand udj efterfølgende 20 aar maa alleene holde til bemelte kirker disze hans indrettede liigvogne. Til bekræfftelse under stadens jndseigl og stadens raadstue skriveris undertegnelsze. Datum Kiøbenhafns raadstue d. 19 may anno 1710 (l. s.). S. A. Lindberg.

Da ville vj etc., saa og hermed, saaviit det ei strider imod voris Bremmerholms kirke dend 30 maji sidst forleden allernaadigst meddeelte privilegium paa liig-vogne at holde paa 5 aars tid, confirmere og stadfæste. Forbydendes etc. Hafniæ d. 6 iunii 1710.

Sæl. Reg. XLV. 398-99.

VIII s.123

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre nov 7 22:09:39 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top