eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.161

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 120
Nummer: 161


<-Forrige . Indhold . Næste->

161.

10 Maj 1710.

Om Indkvarteringsskatten.

Etats raad Povel Winding med fleere.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Paa eders til os af den 26 iulii anno 1709 allerunderdanigst indleverede relation og forretning angaaende indqvarteringen her i voris etc. Kiøbenhavn og Christianshavn dens beskaffenhed, som j den 15 novembris anno 1707, den 10 martii, 11 maji og 26 october 1708 allernaadigst er bleven anbefalet at eftersee og referere, hvorledes det med den sin rigtighed kunde have, efter samme befalingers videre indhold, give vi eder hermed allernaadigst tilkiende, at paa det enhver af jndbyggerne sammesteds kunde vide, hvad hand udj jndqvarteringen bør svare og betale, vi saaviit allernaadigst have approberet eders allerunderdanigste forslag og for got befunden at sette den paa en vis fod, nemlig paa 6000 portioner, dog saaledes at om noget skulle overskyde etc., hvilket forskrevne vi have communiceret os elskelig præsident, borgemestere og raad her i voris etc. Kiøbenhavn og derhos befalet dem overskuddet paa raadhuset at ind cassere og i behold tid efter anden conservere, indtil vi det etc. Dog skulle her ved i agt tages, at naar der herefter kommer fleere troupper etc. Efter dette foregaaende have vi dog allernaadigst befalet commissarierne over jndqvarteringen her i staden sig allerunderdanigst at rette og med jndqvarteringens ligning og inddeeling at forholde. Og som j udj fornævnte eders relation allerunderdanigst haver forspurt eder, til hvem j de udj commissionen brugte documenter skulle levere, saa er voris etc., at du Povel Vinding tilstiller de vedkommende de documenter, som du som formand i commissionen imod din udgivne revers til en hver haver annammet og hos en hver iurisdiction fremdeelis bør forblive til nødvendig underretning om jndqvarteringen. Mens de øvrige documenter, som Elovius Mangaar haver self ladet forfatte og indleveret i commissionen til sin forretnings forsvar, haver du udj voris Danske cancellie til forvaring ved specification under din haand at indlevere. Dermed etc. Hafniæ den 10 maji 1710.

Forskrevne befaling til fornævnte Povel Vinding gik tillige med til efterskrefne: iustits raad Peter Worm, iustits r. Frid. Rostgaard, kammer raad Peder Rasmuszen og Morten Munk.

Sæl. Tegn. LVII. 551-53.

VIII s.120

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre nov 7 21:35:02 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top