eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.154

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 117-118
Nummer: 154


<-Forrige . Indhold . Næste->

154.

15 Marts 1710.

Om Oprettelse af Sygehuse for Soldaterne.

Facultat. medicam.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn, Saasom vi allernaadigst have befalet, at baade her i staden og uden for skal indrettes huse, hvorudj syge og qvæste fra voris armee i disze krigs tider kunde indlegges og pleyes, saa er voris etc., at j strax træder tilsammen med doctoribus medicinae practicis her i staden og med hin anden overlegger og drager god omsorg for, at samme syge og qveste af een eller fleere practicis tilbørligen bliver i deris sygdom og svaghed opvartet og med medicamenter betient. Hvad bartskere dertil udkræves, have vi allernaadigst beordret os elskelig præsident, borgemestere og raad at anskaffe saa mange her af stadens bartskere dertil, som j af dennem begierer. Dermed etc. Hafniæ den 15 martii 1710.

Kiøbenhafns magistrat.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Saasom vi allernaadigst have befalet, at baade her i staden og uden for skal indrettes huse, hvor udj syge og qvæste fra voris armee kunde indlegges og pleyes, og med de syges og qvæstes sygdom og svaghed at have opsigt iblant andet bartskere og behøves, saa er voris etc., at j dertil anskaffe saa mange dygtige bartskere her af staden, som facultas medica fornøden eragte og det af eder begierer. Dermed etc. Hafniæ den 15 martii 1710.

Kiøbenhavns magistrat.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Saasom vi allernaadigst have befalet, at baade her i staden og uden for skal indrettes huse, hvor-

VIII s.117

udj syge og qvæste fra voris armée i disze krigs tider kunde indlegges og pleies, og dertil i blant andet endeel senge med tilbehørige sengeklæder nødvendig erfordres, saa er voris etc., at j strax og uden ophold giøre eders yderste fliid for at faa for billig betaling enten til kiøbs eller til leye anskaffet, det snareste mueligt er, hos jndbyggerne her i staden, saavel hos voris betiente som hos borgerskabet saa mange senge og sengeklæder tillige med anden fornødenhed, som voris til samme huses indrettelse allernaadigst committerede der til af eder begierer. Hvad bekostningen angaar, saa have j eder til os elskelig voris deputerede i bemelte voris general commissariat at holde, hvilke vi allernaadigst have befalet om des betaling anstalt at giøre. Dermed etc. Hafniæ den 15 martii 1710.

Sæl. Tegn. LVII 494-96.

VIII s.118

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre nov 7 20:31:29 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top