eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.153

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 116-117
Nummer: 153


<-Forrige . Indhold . Næste->

153.

8 Marts 1710.

Tilladelse til at opkøbe Stude, Køer, Heste og Svin i Provinserne.

Magistraten i Kiøbenhavn.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Saasom Hans Anderszen samt Søren Christensen og Peder Povelszen, borgere og jndvaanere her i voris etc. Kiøbenhafn, hos os allerunderdanigst haver ansøgt og begiert at maatte udreise i provincierne og der indkiøbe stude eller øxen, som gaar paa græs, feede sviin og løde-kiør saavelsom heste og dem hidføre og til jndbyggerne her i staden forhandle, saa haver vi efter saadan deris allerunderdanigste etc. allernaadigst funden for got saaledes at anordne og befale, at de om foraaret og efterhøsten

VIII s.116

til vore lande Jylland, Fyen, Lolland og Falster, men ej i vort land Sielland, maa omreise og der indkiøbe heste, malke-kiør og sviin og om høsten udj slagtertiden imellem Mikkels- og Mortensdag ligeledis indkiøbe græsqvæg for det igien til jndvaanerne her sammesteds at afsette, naar de sig med din Hans Nansens pas forsyner. Dog skal de, hver gang de saaledis udreiser, forpligte sig under straf ei nogen creaturer uden alleene for bemelte Kiøbenhafns jndvaanere at indkiøbe, desligeste være forbunden til for hver rejse at give eder saavelsom os elskelig voris committerede ved politien og commercien skriftlig tilkiende, hvor mange og hvad slags creaturer de har hid bragt, og hos hvem de ere indkiøbtc, saa og til hvem de ere afhændet. Derefter j etc. og herom anordning giøre. Befalendes etc. Hafniæ den 8 martii 1710.

Sæl. Tegn. LVII. 487-88.

VIII s.117

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre nov 7 19:58:42 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top