eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.145

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 113
Nummer: 145


<-Forrige . Indhold . Næste->

145.

21 Jan. 1710.

Om de Kommitterede ved Fattigvæsenet.

Directeurerne over de fattiges væszen i Danmark.

F. 4. Vor synderlig bevaagenhed tilforn. Vi give eder hermed allernaadigst til svar paa en til os fra eder indkommen allerunderdanigste erklæring og memorial af den 12 decembris sidst forleden, bestaaende udj fire poster, den første concernerende voris iustitz raad og stads hauptmand os elskelig Johannes Christensen Meller, som allerunderdanigst haver anholdet om dimission fra den commission, ham med fleere allernaadigst er befalet anlangende de fattiges væsen her i voris etc. Kiøbenhavn, at vi allernaadigst have for got befunden at lade hannem endnu ved samme forretning forblive. Den anden angaaende Jens Olsen, de fattiges forstanderis oldermand, og en af de 32 mænd, som j allerunderdanigst giøre forslag om at maatte adjungeres de committerede for de fattige, saa synes os at være nok, at det bliver ved de committerede, som en gang ere ordinerede. Den tredie, anlangende at nogen maatte være i blant de committerede, som om manufacturerne vare kyndige, hvor til j allerunderdanigst fore slaae Lyder Stiefken og Nicolai Wroe, er af lige beskaffenhed som nest foregaaende, at de ey er fornøden, at der bliver fleere committerede ordinerede. Skulle de committerede finde noget til det arme væszens opkomst, kand de eder det foredrage, da j dennem derudj haver at assistere. Hvad sig anbelanger den fierde post om officererne, som ei gierne vil tage deris klæde til monderingen i Børnehuset, da veed vi ey, hvad j der med vil sige, thi officererne bør rigtig efter monderings reglementet at mondere, og maa Børnehuset ey heller skee nogen videre indpas. Der efter j etc. Befalendes etc. Skrevet etc. Hafniæ den 21 ianuarii 1710.

Sæl. Tegn. LVII. 446-47.

VIII s.113

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor nov 6 19:34:49 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top