eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.141

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 111
Nummer: 141


<-Forrige . Indhold . Næste->

141.

10 Dec. 1709.

Om Bagernes Levering af Brød til Flaaden.

Magistraten i Kiøbenhavn.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Voris allernaadigste etc. er, at j strax alvorligen tilholder bager lauget her i staden, brød bagningen til voris armee ufortøvet saaledes at befordre og fortsette, at der efter gen. commissariatets forhen giordte begiering af bagerne for det første i 8 dage daglig 8000 og siden efter 8 dages ende da indtil videre ickun daglig 6000 bløde brød hver af 6 skaalpunds vægt vorder baget. Og for at vere forviszet om slig antal brøds daglig bagning, saa haver j at giøre en inddeeling, hvad en hver bager der af skulle anskaffe, og ved et af eders middel lade tilsee, baade at bagningen, som melt er, præsteres, saa og at hver dags aften fra oldermanden indhendtes efterretning om, hvad brød en hver efter repartitionen er skyldig at levere og videre kand have baget, hvilken efterretning j daglig saavel udi general commissariatet haver at lade indlevere som ellers at giøre proviant forvalteren dend bekiendt, paa det hand kand give anviisning, til hvem leverancen skal skee. Saa haver j og ellers at give os allerunderdanigst relation, af hvad aarsag bagningen ey bedre, end skeedt er, er bleven fortsat. Skulle ellers bager lauget paa bagerlønnen behøve nogen undsætning af penge, saa haver j dets beløb i general commissariatet at berette, hvorefter anviisning skal følge. Dermed etc. Hafniæ dend 10 decembris anno 1709.

Sæl. Tegn. LVII. 410-11.

VIII s.111

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor nov 6 19:17:29 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top