eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.139

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 109-110
Nummer: 139


<-Forrige . Indhold . Næste->

139.

26 Nov. 1709.

Forbud mod at holde Svin.

F. 4. giøre alle vitterligt, at saa som vi allernaadigst komme udi erfaring, hvorledes en deel af vores jndbyggere her udj vores etc. Kiøbenhavn og Christianshavn paa nogen tid haver begyndt ikke alleeneste at holde løsze svin udi deres gaarde, men end og aar ud og aar ind har holdet sviin paa stie, da, saasom saadant ikke alleeneste er u-sømmeligt, men end ogsaa ved den ureenlighed og stank, som derved følger, een og anden farlig siugdom kand foraarsages, saa for at forekomme saadant udi tide have vi allernaadigst

VIII s.109

for got anseet og tienligt befunden at forbyde, saasom vi og hermed allernaadigst forbyde alle og en hver, i hvo de end og kunde være, herefter ikke alleeniste at holde løse sviin udi deres gaarde lengere end tre dage, men end og at sætte sviin paa stie eller have svinestier udi deris husze eller gaarde fire uger efter dette vores allernaadigste forbuds publication under svinenes forbrydelse til Børnehuset og der foruden tie rigsdalers straf, halv parten til de fattiges convent-huus og halv parten til angiveren, saa og deres stiers nedbrydelse, hver gang nogen der med betrædes. Thi byde og befale vi hermed allernaadigst præsident, politiemester, borgemestere og raad her i denne kongel. residentz stad Kiøbenhavn, som dette vores forbud under vores cancellie-seigl tilsendt vorder, at de dette ikke alleeneste paa behørige stæder etc., men end og at de saaledes der over holde, at de hver fierding-aar i det ringeste lader saavel ved under fogderne som politie-betienterne allevegne her i staden derom giøre tilbørlig efterforskning og særdeeles hos bryggerne, bagerne, slagterne, møllerne og brendeviinsbrenderne, at saadant ei herefter tvert imod dette vores velmeente forbud skal gaa i svang. Hvorefter alle etc. Givet etc. Hafniæ dend 26 novembris 1709.

Sæl. Reg. XLV. 247-48.

VIII s.110

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor nov 6 19:07:18 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top