eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.133

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 106-107
Nummer: 133


<-Forrige . Indhold . Næste->

133.

25 Okt. 1709.

Forlængelse paa et Moratorium for en Jøde.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom vj den 20 aprilis sidst forleden haver givet Nathan Goltsmith dend yngre af jødiske nation,

VIII s.106

jndvaaner her i voris etc. Kiøbenhafn, prolongation paa 5 maaneders tid paa voris ham den 3 maji anno 1704 allernaadigst forundte protectorium for alle hans uden rigs creditorers krav og tiltale, paa det at hand desto bedre kunde søge dennem efter haanden at contentere, og hand nu for os allerunderdanigst haver ladet andrage, at det ikke endnu for hannem haver været mueligt eller giørligt, dennem at fornøye, i henseende at den keyszerlig factor Mendel Oppenheim ikke har indfunden sig med hvis, som hand til ham for accepterede og endosserede vexel breve er bleven skyldig, da have vj efter bemelte Nathan Goltsmits herom etc. ydermere allernaadigst bevilget og forundt, saa og etc. hannem saalenge prolongation til hans uden rigs creditorers af betaling, indtil hand self af dend keyserlig cassa bliver betalt, og det at regne fra dend tid, hans forige protectorium expirerer, saa at hand imidlertid maa nyde frj og sikker leyde i vore riger og lande for alle fornefnte hans uden rigs creditorers anstrengelse og molest, paa det hand i samme tid kunde søge dennem at tilfreds stille. Thj byde etc., under vor hyldest og naade. Givet etc. Hafniæ dend 25 octobris 1709.

Sæl. Reg. XLV. 211-12.

VIII s.107

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor nov 6 17:56:28 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top