eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.129

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 104-105
Nummer: 129


<-Forrige . Indhold . Næste->

129.

4 Okt. 1709.

Om Byens Betaling af nogle ældre Krav.

Magistraten i Kiøbenhavn.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Saa som vj af eders til os af 22 februarij anno 1708 allerunderdanigst indkommen forklaring saavel angaaende afg. Hans Levesen, forige borger og jndvaaner her i staden, hans efterladte enkes og børns formynderis fordring hos byen for gadernes og rendesteens kisters indrettelse samt broernes reparation, som afg. Johannis Mooch, forige borger paa Christianshavn, hans enkes krav for en grund, som til gaden imod canalen sammestedz er udlagt, have fornummen, at hvad sig bemelte afg. Hans

VIII s.104

Levesens enkes og børns formynderis prætention belanger, da haver afg. Hans Levesen anno 1682, 1683 og til 19 aprilis 1684 giort bekostning til rendesteens kister og beklædning 720 rdr. 94 Sk. og derefter anno 1684 og 1685 forfærdiget resten af rendesteens kister og dekler hersammestedz samt grøften fra Vartou til Material gaarden inden Vestervold med meere, som skal beløbe sig til dend summa 778 rdr. 13 Sk. efter de derom eder forekommen regninger, til hvilche at efftersee tillige med Pebling broens bolverks og demnings bekostning uden Nørre port og at forfatte, hvad bemelte Hans Levesen derfor burde betales, fiire af de 32 mænd her i staden den 17 may 1686 af da værende magistrat skal vere bleven udmeldet, som og der over deris forretning til magistraten dend 11 augusti anno 1686 haver indgivet, hvorefter ham skulle tilkomme, naar 374 rdr. 45 1/2 Sk., som blev til overs fra Pebling broens bolverk og demnings bekostning, var afkortet i regnskabet for rendesteens kister og dekler til dend 1 iulij anno 1686, capital og rente udj alt 1233 rdr. 11 Sk., paa hvilken fordring oftbemelte afg. Hans Levesen den 29 aprilis 1691 skal have bekommet en bryggergaards biugning og materialier, som afg. Lauritz Jbsen tilhørte og blef nedbrudt formedelst en ny gades indrettelse, for 500 rdr. og endnu samme aar den 21 decembris faaed af grundskatten, som til gadernes indrettelse var paabuden, 100 rdr.; og at hvad sig afg. Johannis Moochs enkes fordring anbelanger, saa skal det dermed have denne beskaffenhed, at hendes afg. hosbond for forbenefnte hans grund skal vere tillagt capital og rente til den 11 iunij 1702 643 rdr. 7 1/2 Sk. og dertil at nyde simpel rente af capitalen, som var 351 rdr., indtil betalingen skeer. Som vj da nu saaledis erfarer, begges fordringer i allemaade at vere rigtige og begge til byens aldgemeene tarf og nøtte, saa er voris etc., at j ligner dem paa byens jndvaanere paa samme maade, som jndqvarteringen lignes, saavel efter grund taxten som efter næring, og sligt i de tvende nestkommende qvartaler at betales, dog ei viidere end fordringernes første qvantum uden nogen renters beregning. Dermed etc. Hafniæ d. 4 octobris 1709.

Sæl. Tegn. LVII. 333-34.

VIII s.105

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons nov 5 20:47:34 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top