eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.128

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 104
Nummer: 128


<-Forrige . Indhold . Næste->

128.

30 Sept. 1709.

Om Flaadens Forsyning med Levnedsmidler.

Kiøbenhavns magistrat.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Voris allernaadigste etc. er, at j indbyrdes imellem eder self udvelger nogle af eder self, som med os elskel. voris deputerede udj general commissariatet, naar begiæres, kunde træde tilsammen og conferere om dend qvantité af jislandsk fisk, som kiøbmændene her sammesteds søger permission til at udføre, angaaende hvor meget der kunde være fornøden saavel til voris flode som ellers til jndbyggerne her i staden deris tarf her paa stedet at forblive, jtem anlangende de fiorten eller femten tusinde tønder malt, som bryggerlauget her i Kiøbenhafn tillige med bryggerne i vor kiøbsted Helsingøer er beordret at anskaffe. Og haver j ellers brygger lauget her i staden at kund giøre, at dem intet redskab fra voris bryggers kand fourneris, men vel at øllet efter haanden paa de steder, som dennem anvises, kunde imodtages. Desligeste haver j og at conferere med bemelte voris deputerede udj general commissariatet angaaende de syv eller otte hundrede stude, som slagterne ere ansagte at vere bered paa at holde i forraad, saavel hvad bekostningen som leverancen sig kunde betreffe. Oc som vores commerce raad os elskel. Peter Klouman har begieret tilladelse paa fire tusinde tønder bygs udførsel, saa haver j iligemaade med voris general commissariat at over legge, om det qvantum vel herfra kunde mistes. Dermed etc. Hafniæ dend 30 septembris 1709.

Sæl. Tegn. LVII. 329-30.

VIII s.104

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons nov 5 20:43:11 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top