eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.12

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 6-7
Nummer: 12


<-Forrige . Indhold . Næste->

12.

25 Juli 1707.

Om Straf for en Fornærmelse, der er vist af Natmandens Folk mod Vagten i Nørreport.

Friderich Eisenberg, byefoget i Kiøbenhafn.

F. 4. Saasom for os allerunderdanigst er bleven andraget, at tvende af natmandens folk i vores etc. Kiøbenhafn ere den 7 julii komne ridende ud af Nørre-port, den eene med tu heste og den anden med een, og da den første, ved navn Anders Svendszen, var

VIII s.6

kommen i porten, haver hand redet een af vores grenadiers, navnlig Qvat Fasse, som hand stod paa sin post som gefrieder, saa nær, at hand maatte vige tilbage, og der hand spurde fornævnte Anders Svendszen ad, om veyen ikke var breed nok, at hand ikke hafde fornøden at ride hannem paa livet, og opløftede sin stok og gav den eene hest et slag, har den anden, ved navn Christen Pederszen, som kom ridendes efter, vendt sig imod grenadieren og ikke alleene angrebet hannem med skields ord, men endog slaget hannem over hovedet med hans pidsk, som grenadieren med sin stok dog afværgede og sig til vagten retirerede. Derpaa siden er samme Christen Pederszen reden til vagten og begyndt at larme og skielde endnu meere, og i hvorvel vagten intet vilde befatte sig med dem, er dog denne sidste Christen Pederszen kommen igien og udi fuld rend og løb redet tambouren, som sad paa en steen, saa nær, at hand maatte staa op og vige til siden, med videre forøvede insolentier, da have vi for got befundet, at bemeldte Christen Pederszen skal for saadan sin grove formastelse imod vores vagt til exempel for andre deslige straffes saaledes: at hand skal udføres paa skinder karren fra fengselet, hvorudi hand nu sidder, ud af staden ned ad Vimmelskaftet og Amager torv og saa Kiøbmager gade igiennem, hvor hand langs paa veyen skal pidskes af natmanden med riis, og holder de stille med karren uden for fengslet paa torvet og paa Amager torv, saa og uden for vagten ved Nørre port, hvor gierningen skeede, og det een dag, naar grenadiererne der haver vagt, hvor hand imidlertid paa hver sted med ni slag langsom og alvorligen skal pidskes og saa videre staden forvises. Hvad den anden person ved navn Anders Svendszen angaar, saa efterdi hand ikkun har redet vagten for nær og nu saa lang tid siddet udi fengsel udi det værste hul eller kielder under raadhuset, maa hand for videre straf være forskaanet, dog at hand skal kiøre karren for den anden, som bliver pidsket og udført. Thi er vores etc., at du samme execution, saaledes som forskrevet staar, befordrer og tilbørligen lader fuldføre. Dermed etc. Jægersborg den 25 julii anno 1707.

Sæl. Tegn. LVI. 143-45.

VIII s.7

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 26 08:19:12 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top