eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1166

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 730-731
Nummer: 1166


<-Forrige . Indhold . Næste->

1166.

22 Nov. 1727.

Om Skorstensfejerens Bolig.

Kiøbenhavns magistrat.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom skorteens feyeren udi vores etc. Kiøbenhavn ved navn Berthel Seiller udi tvende hans til os indkomne memorialier, daterede den 9 aprilis og 12te augusti udi indeværende aar, hos os allerunderdanigst haver anholdt om vores allernaadigste confirmation paa den hannem af eder givne bestalling paa skorsteens feier tienisten i bemelte Kiøbenhavn, ihenseende at hand befrygter, at der skal findes de, som skulle tragte efter at skille hannem ved hans brød eller endeel deraf, fornævnte Berthel Seiller ogsaa allerunderdanigst haver begiert, at saasom hand formedelst mangel af leilighed til at logere de mange folk, hand til hans forretning nødvendig behøver, haver tilkiøbt sig een gaard, paa Nye torv beliggende, det da allernaadigst maatte tillades hannem samme at beboe og ikke nødes til at selge den imod sin villie, men som vi af eders herom etc. fornemmer, at j ere af de tanker, at de ved bemelte hans gaard omkring liggende huuse og gaarde mueligt derover kunde komme udi ringere estime og priis, og at hand lige saavel som hans formænd fremdeeles kand hielpe sig med det huus, hand udi St. Clemenstræde her i staden eyer og i saa mange aar har beboet, eller og tilkiøbe sig et andet huus udi een af de smaa gader, hvor det ikke giver saa stor opsigt som mit i staden paa et publique torv, saa og, at hand under den allerunderdanigst begierte confirmation alleeneste skal søge derved at unddrage sig fra at dependere af eders anordning og for at undgaae eders jrettesettelse, naar klage over hannem indkom, som ofte udi adskillige tilfælde skal være skeet, da efterdi det virkelig strider imod een goed orden og politie, at skorsteensfeyerne og deslige betjente skulle tillades at boe paa de publique stæder, saa give vi eder etc., at vi ikke have

VIII s.730

villet give fornævnte Berthel Seiller den allerunderdanigst begierte confirmation paa hans bestalling, og er derfor hermed vores etc., at j lader forsyne byen med de til byens skorsteens feyning nødvendige betiente, saa og tilkiende giver oftbemelte Berthel Seiller, at det ikke kand tillades ham at beboe noget paa et publique stæd beliggende huus, men kand lade sig nøye med et afsides liggende huus ligesom hans formænd tilforn og hand siden. Derefter j etc. Befalendes etc. Rosenborg slot den 22 novembris anno 1727.

Sæl. Tegn. LXV. 705-06.

VIII s.731

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 21 20:26:30 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top