eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1165

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 729-730
Nummer: 1165


<-Forrige . Indhold . Næste->

1165.

7 Nov. 1727.

Privilegium for Kræmmernes Lærredsfabrik.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom oldermanden for silke, ulden og lærets kremmer lauget udi vores etc. Kiøbenhavn med fleere af kremmerne paa samme laugs vegne for os allerunderdanigst haver andraget, hvorleedes de haver foretaget sig i bemelte vores etc. Kiøbenhavn at indrette et manufactur eller fabriqve af dvelker, blanklæret samt saakaldede catuns og lybsk lærret, med hvilke sorter vor stad Hamborg fast alleene tilforn og førend forbudet om handelens ophævelse paa bemelte Hamborg har fourneret vort gandske riige Danmark, og ved samme fabriqve fortrøste dennem til ei alleene at lade forarbeide lige saa gode og dygtige vahre som de, der tilforn fra bemelte steder ere indkomne, men end og for det samme priis, de haver været at bekomme fra første haand, thi have vi efter slig beskaffenhed samt bemelte kræmmer laugets herom etc. saavelsom de om manufacturers indrettelse allernaadigst udgangne forordninger allernaadigst forundt og givet, saasom vi og etc. forbemelte silke, ulden og lærrets kræmmer lauget udi bemelte vores etc. Kiøbenhavn følgende privilegier, nemblig

1. At de alleene udi 20 aar fra dette vores brevs dato at regne maa være tilladt at fabriqvere forskrevne dvelker, blankelæret samt de saa kaldede catuns og lybsk lærreder og dermed fournere vores etc. Kiøbenhavn og de andre i vort land Sielland værende kiøbsteder. Og naar de med samme fabrique er kommen i den stand, at de deraf kand forskaffe tilstrekkelig provision, og ikke nogen mangel derpaa hos dem kand findes, og de det har giordt beviist, ville vi allernaadigst lade deslige vahre forbyde fra fremmede steder at indføre, med de vilkor, at de af ovenbemelte sorter ey alleene ligesaa gode og dygtige vahre, som fra fremmede steder hidindtil er vorden indført, af samme deres fabriqve skal forskaffe, men end og for den priis, de kand være at bekomme fra første haand.

2. Som de til fabriquens fortsettelse u-omgiengelig skal behøve et vist slags tynde lærreder, som de fra Slesien og andre fremmede steder, hvor de alleene ere at bekomme fra første haand, maa forskrive, saa bevilge vi allernaadigst, at den til fabriqven brugelige og behøvende qvantitet af samme tynde lærreder, saa og de species, som fabriqven til farveriet behøver, maa i andledning af forberørte om manufacturers

VIII s.729

indrettelse allernaadigst udgangne forordninger for tolds erleggelse fri passere. Dog skal de derimod pligtig være samme vahre rigtig at angive og deres eed aflegge, at deslige tynde lærreder og andre species alleene til ovenbemelte fabriques fornødenhed og ey til nogen anden negotie skal blive brugt eller anvendt, indtil de med tiiden, som kræmmer lauget og skal være pligtig sig at lade være angelegen, kand animere vores egne undersaattere saadanne slags tynde lærreder selv at forfærdige og dermed at kand blive forsynede. Forbydendes etc. Rosenborg slot den 7 novembris anno 1727.

Sæl. Reg. LII. 883-85.

VIII s.730

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 21 20:21:08 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top