eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1164

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 727-729
Nummer: 1164


<-Forrige . Indhold . Næste->

1164.

7 Nov. 1727.

Om Navigationsskolens Flytning fra Møn til Kiøbenhavn.

Directeurerne for navigations skolen paa Møen.

F. 4. Vor synderlig bevaagenhed tilforn. Eftersom vi af eders angaaende den af os paa vort land Møen indrettede navigations skole af den 28de octobris nestafvigt til os indkommen forestilling allerunderdanigst have ladet os referere, at fra det første at samme navigations skole er bleven oprettet, skal der ikkun gandske faa disciple have søgt den, saa at der ikke nogen tiid skal være bleven høstet den frugt, som vi til vores og landets tieneste ved vores til deszen erection den 8 novembris anno 1701 udgivne forordning allernaadigst havde intenderet, saa give vi eder hermed tilkiende, at vi

VIII s.727

allernaadigst haver funden for got, at forbemelte paa vort land Møen hidindtil holdte navigations skole udi voris etc. Kiøbenhavn herefter skal holdes. Thi omendskiøndt udi forbemeldte vores allernaadigste forordning meldes, at alt det, som nogen af vore betiente, kiøbmænd og andre vore undersaatte til samme christelig verk givet haver eller herefter ville give, skal dertil anvendes og forblive og ey til nogen anden brug henvendes, saa forandres dog ikke ved deszen forflyttelsze vores allernaadigste intention, ihenseende at pengene, endskiøndt navigations skolen paa et andet stæd holdes, dog til samme brug fremdeeles skulle employeres. Og give vi eder udi det øvrige paa det udi oven ommelte eders allerunderdanigste memorial forespurte poster hermed allernaadigst til svar.

1. Ville vi allernaadigst, at vores cancellie raad os elskelig Iochum Friderich Ramus etc. som nu værende informator ved bemelte navigations skole udi bemelte Kiøbenhavn herefter skal informere i navigationen og adskillige mathematiske videnskaber de disciple, som der venteligen i større tal skulle indfinde sig end paa Møen, og det for den aarlig løn, som vi hannem allernaadigst have tillagt. Men saa fremt samme skoles jndkomster sligt kunde taale eller herefter udi anledning af forberørte vores allernaadigste forordnings 3die postes 4de, 5te og 6te articler blive forbedrede, da skal deraf fattige og venne løse disciple, der søger samme navigations skole, aarligen hielpes med noget, saaviit cassen og jndkomsterne kunde tillade.

2. Naar saaledes navigations skolen til Kiøbenhavn er bleven forflyttet, haver j til den danske regne og skrive skole udi vor kiøbstæd Steege at giøre eders fliid med at udsøge saadan een skolemester, som foruden regnen og skriven udi det danske sprog og saa kunde informere børnene udi det tydske.

3. Eftersom det til navigations skolen hidindtil brugte grundmurede huus nu skal være saa brøstfeldig, at det nødvendig behøver reparation, saa have vi allernaadigst bevilget, at det af navigations skolens beholdning maa repareres, og efterdi den ved bemelte huus bygte altan skal have forvoldet bygningens brøstfældighed og nu, da huuset ei lengere til navigations skole bruges, bliver unyttig, maa samme altan nedbrydes.

4. Naar bemelte grundmurede huus forsvarligen er vorden repareret, haver j, siden samme huus nogle gange er sadt paa offentlig auction og derpaa ikke er skeet mindste bud, det, som j tienligst eragter, for een billig og aarlig afgift at bortleie.

VIII s.728

Derefter j etc. Befalendes etc. Rosenborg slot den 7 novembris anno 1727.

Sæl. Tegn. LXV. 688-89.

VIII s.729

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 21 20:13:57 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top