eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1162

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 726-727
Nummer: 1162


<-Forrige . Indhold . Næste->

1162.

20 Okt. 1727.

Om Blegdammenes Forsyning med Vand.

Kiøbenhavns magistrat.

F. 4. Vor gunst tilforn. Paa eders til os indkomne allerunderdanigste memorial angaaende samtlige blegmændene uden for vores etc. Kiøbenhavn, hvis i fæste havende blegedammes parker formedelst den saa kaldede Sorte dams søes renselse er bleven tilkast og opfylt, saa de derover ei skal have vand paa deris blegdamme til fornødenhed at betiene stadens jndvaanere med ved deris linklæders renselse, som hidindtil skeed er, hvorved j og for dennem allerunderdanigst haver intercederet, at dennem allernaadigst maatte tillades igien at opkaste fornødne parker paa fornævnte deris blegdamme i stæden for de opfylte, samt at de maatte leede vandet ved render fra bemelte Sortedams søe ind i samme parker, give vi eder hermed allernaadigst tilkiende, at vi efter forberørte beskaffenhed samt os elskelige vores tilforordnede udi brand og vand commissionen deris derover etc. allernaadigst have bevilget, at fornævnte paa Blege-

VIII s.726

dammen boende mænd maa 60 alen fra kanten af den saa kaldede Sorte dams søe lade indrette paa deris blege damme de fornødne parker og dertil indlegge render fra samme søe for at leede vandet i parkerne, hvilket alt under een ingenieurs opsyn skal anlegges og indrettes, saaledes at vandet udi Sorte dams søe ikke formindskes, men altiid beholder sin satte høyde efter vores allernaadigste anordning, nemlig fire alen i dybden, og at vandet af parkerne igien faar sit afløb til stranden, samt rendernes ende til parkerne legges dybere end den til søen, at søen ikke beskadiges af det i parkerne faldende ureene vand. Derefter j etc, og vedkommende sligt etc. Befalendes etc. Rosenborg slot den 20 octobris anno 1727.

Sæl. Tegn. LXV. 668-69.

VIII s.727

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 21 20:05:51 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top