eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1156

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 723-724
Nummer: 1156


<-Forrige . Indhold . Næste->

1156.

4 Avg. 1727.

Om Politibetjentenes Løn.

Politiemester og borgemester Hans Himmerich.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom vi af tvende dine til os under den 16 iulii sidstafvigt indkomne memorialer allerunderdanigst have ladet os referere, at politie og commerce collegium udi den tiid, da vi dig dertil allernaadigst beskikkede, skal have betaget politie betienterne deris andeel af politie bøderne, saa og, at du med os elskelig præsident etc. i vores etc. Kiøbenhavn, nu vi allernaadigst have anbefalet dennem at antage sig ober inspectionen over renovations væsenet sammesteds, i følge af den af magistraten sluttede og af os den 30 iunii allernaadigst confirmerede renovations contracts 5te post, haver antaget een gade inspecteur og 6 gade fogder, des aarsag du allerunderdanigst haver begiert, at politie betienterne den liden deel, som de af forommelte bøder hidindtil haver haft, dennem ikke herefter maatte betages, og at vi allernaadigst ville approbere gade inspecteurens og de sex gadefogders antagelse, da du formeener, at med renovations væsenet kunde haves desto bedre tilsyn, allerheldst siden renovations cassen ey derved graveris med ringeste skillings udgift meere end tilforn, saa give vi dig hermed tilkiende, at vi allernaadigst

VIII s.723

have bevilget, at med forbemelte bøder efter vores om politiens administration den 22 octobris anno 1701 allernaadigst udgangen forordning den 5te articul herefter udi alle maader skal forholdes, saa at du deraf til at lønne dine betienter foruden de 1050 rdr., du til den ende af renovations cassen efter vores allernaadigste befaling af den 20 aprilis 1706 bekommer, skal nyde de 2/3 deele, og at den øvrige 3die deel skal deeles imellem politie secretereren og fiscalen. Saa approbere vi og allernaadigst, at ovenbemelte af dig med magistratens samtykke foreslagne gade inspecteur og 6 gadefogder ved renovations væsenet maa antages, efterdi vi allernaadigst finde, at samme 7 personer bedre kunde overkomme inspectionen over gadernes reenholdelse end de forrige tvende gade fogder. Dog ville vi ingenlunde tillade, at disze personer maa komme renovations cassen til større byrde eller udgift end tilforn. Og saa som vi dig nu fleere tilsyns betienter allernaadigst have accorderet, saa skal du ogsaa herefter repondere derfor, at stadens gader efter den sluttede contract vedbørligen vorder reenholdte. Derefter du etc. Befalendes etc. Fredensborg slot den 4 augusti anno 1727.

Sæl. Tegn. LXV. 626-27.

VIII s.724

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 21 19:37:02 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top