eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1155

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 722-723
Nummer: 1155


<-Forrige . Indhold . Næste->

1155.

28 Juli 1727.

Om de Reformeredes Frihed for Indkvartering.

De tilforordnede commissarier over jndqvarterings ligningen i Kiøbenhavn.

F. 4. Vor gunst tilforn. Eftersom præsterne og forstanderne for den reformerede kirke og meenighed udi vores etc. Kiøbenhavn for os allerunderdanigst haver beklaget sig, at omendskiøndt vi ey alleene ved vores de reformerede, som sig enten allereede have nedsat eller herefter udi vore riger og lande ville nedsette, den 23de aprilis 1714

VIII s.722

allernaadigst forundte privilegiers 21de post, men end og ved vores allernaadigste patent af den 4de iunii 1717 allernaadigst har befriet dennem for alle borgerlige og byes tynge, af hvad navn det er eller være kand, vores told, consumption og accise alleene undtagne, og det for de første 20 aar, saa skal dog de af bemelte i Kiøbenhavn boende reformerede, som ey endnu have opholdt sig der i 20 aar, være bleven taxerede i jndqvartering af deris iboende huuse og trues med exsecution, om de den ikke betale, hvorfor og endeel af dennem, der frygtede for exsecution, saadan jndqvartering skal have erlagt, foruden at der iligemaade skal fordres jndqvartering af de den reformerede kirke tilhørende grunde, saa er nu hermed vores etc., at j strax giører den anstalt, at til de reformerede, hvis friheds aar ikke endnu ere exspirerede, bliver tilbage leveret, hvad jndqvarterings penge dennem under trusel af exsecution ere aftvungne, saa og herefter, indtil enhvers friheds aar ere passerede, seer derhen, at de vorder u-krævede for ald jndqvartering saavel af borgerlig næring som deris i boende gaarde. Derefter j etc. Befalendes etc. Fredensborg slot den 28 iulii anno 1727.

Sæl. Tegn. LXV. 619-20.

VIII s.723

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 21 19:32:53 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top