eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1150

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 720-721
Nummer: 1150


<-Forrige . Indhold . Næste->

1150.

30 Juni 1727.

Privilegium for en Tapetfabrik og et Kønrøgsbrænderi.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom Svend Svendsen, equipagemester ved det octroyerede danske ostindiske compagnie, og Jochim Severin Bonsack, ober assistent ved bemelte compagnie, for os allerunderdanigst haver andraget, hvorledes de nest afvigte aar 1726 paa vores allernaadigste approbation skal have til forhandlet sig det kønrøg brænderi uden for vores etc. Kiøbenhavns Øster port, hvor paa Zacarias Nieman haver erholdet 10 aars allernaadigste privilegium den 28de octobris 1724 og 16 iulii 1725, der de og ydermeere med stor bekostning skal have ladet indrette et manufactur af alle haande laquerede og med saft farver skildrede samt trykte tapetserier og voxlæreder og der til alle fornødne requisita ladet anskaffe, hvor over de og udi samme fabrique og verk allereede en anseelig capital skal have indskudt udi det haab derpaa at nyde vores allernaadigste privilegium paa visze aaringer, hvor om saavelsom og, at bemelte Zacharias Niemans privilegium paa kønrøg brenderiet paa dem og deris arvinger allernaadigst maatte confirmeres, de og udi nest afvigte aar haver giort allerunderdanigst ansøgning, lige som de og nu allerunderdanigst af os er begiærende, at dennem i henseende til, at de med bestandighed ydermeere kand fortsette samme manufactur, vores allernaadigste privilegium for dem og deres arvinger maatte med deeles udi 10 aar alleene i Danmark og Norge at fabriquere ovenbemelte laquerede og skildrede samt trykte tapetserier og voxlæreder, saa som de derved ikke forlanger, at noget forbud paa deslige vahres indførsel fra fremmede steder ey heller nogen forhøyelse paa tolden skal giøres, thi have vi efter deres herom etc. ey alleeniste aller-

VIII s.720

naadigst bevilget og tilladt fornevnte Zacharias Niemans privilegium paa kønrøg brenderiet at maa være dem og deres arvinger overdraget, men end og hermed allernaadigst etc., at fornevnte Svend Svendsen og Jochim Severin Bonsack og deres arvinger maa udi tie aars tid fra dette vores etc. alleene i Danmark og Norge lade fabriquere forberørte laquerede og skildrede samt trykte tapetserier og voxlæreder, Dog de, som førend dette vores allernaadigste brevs dato i vores etc. Kiøbenhavn der paa kand have vundet deres borgerskab, ikke her ved at vorde formeent samme næring fremdeeles som hid indtil at bruge. Thi forbyde vi etc., under vor hyldest og naade. Givet etc. Fredensborg den 30 iunii 1727.

Sæl. Reg. LII. 734-36.

VIII s.721

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 21 19:18:07 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top