eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1145

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 718
Nummer: 1145


<-Forrige . Indhold . Næste->

1145.

23 Juni 1727.

Privilegium for en Skræder.

Kiøbenhavns magistrat.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom Christopher Pedersen udi vores etc. Kiøbenhavn, som skal have lært skræder haandverk, for os allerunderdanigst haver beklaget sig, at alder og svaghed saaledes tiltager, at hand ikke skal kunde udstaa at sidde saa meget stille og hos een mester arbeide for svend, formedelst verk undertiden skal minde hannem saa hart, at hand nødvendig maa gaa og røre sig, hvorudover hand ikke skal kunde giøre nogen mester den tieneste med sit arbeide, som hand burde, allerunderdanigst anholdende, at det hannem allernaadigst maatte tillades for sin egen person at arbeide for got folk, som det af hannem maatte begiere, paa det at hand kunde vinde brødet, naar hans svaghed undertiden ophører, saa give vi eder hermed tilkiende, at vi efter saadan fornævnte Christopher Pedersens etc. allernaadigst have bevilget, at naar hand sit borgersksb etc., maa hand uden derudi at giøres nogen hinder af skrædder lauget i vores etc. Kiøbenhavn sammesteds ernære sig af skrædder haandverk, for saaviit hand med sine egne hænders arbeide etc. Derefter j etc. og vedkommende sligt etc. Fredensborg slot den 23 iunii anno 1727.

Sæl. Tegn. LXV. 593.

VIII s.718

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 21 18:49:51 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top