eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1140

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 714-715
Nummer: 1140


<-Forrige . Indhold . Næste->

1140.

2 Juni 1727.

Om Indsamling af Penge til de Brandlidte i Viborg.

Kjøbenhavns magistrat.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom vi ved vores allernaadigst udgangne trykte paabud af dato 15 maji nestafvigt anlangende hielp til de i vor kiøbstæd Viborg ved en ulykkelig jldebrand afbrændte publique bygninger, nemlig Dom kirken, Sortebrødre kirke, Raadhuuset, Bispe residentzen samt een lengde af Hospitalet, deszen opbyggelse og nogenledes i standsettelse haver allernaadigst anordnet, at de penge, som for vores etc. Kiøbenhavn af de dertil allernaadigst committerede vorder lignet og lagt, skal til eder betales, til hvilken ende vi og allernaadigst haver befalet samme committerede, saa snart de saadan ligning haver forfattet, deraf til eder at fremsende een rigtig gienpart under deris hænder, saa er hermed vores etc., at j, saa snart samme ligning eder som melt vorder tilsendt, da derefter u-fortøvet pengene hos alle vedkommende ved rodemesterne lader indkræve og ellers nøye derhen seer og paadriver, at rodemesterne samme indkrævelse med fliid og nidkierhed forretter, saaledes at pengene efter bemelte paabud, hvoraf eder herhos et exemplar tilsendes, dets tilhold til de foresadte terminer rigtig vorder inddreven og til Niels Henrichsen, borger og handelsmand i vores etc. Kiøbenhavn, som vi

VIII s.714

allernaadigst haver committeret til at imodtage denne heele contributions summa, forsaaviit vort rige Danmark angaar, leveret, som eder og derfore vedbørligen haver at qvitere. Dermed etc. Fredensborg slot den 2 iunii 1727.

Sæl. Tegn. LXV. 580.

VIII s.715

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 21 13:34:50 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top