eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1136

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 710-711
Nummer: 1136


<-Forrige . Indhold . Næste->

1136.

19 Maj 1727.

Om Undersøgelse af Klædevarernes Godhed i Kongens Uldmanufaktur.

Kiøbenhavns magistrat.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Efter som ved vores ulden manufactur fabriqver ofte, naar leverance af klæde og bay giøres til regimenterne, skal falde dispüte om boniteten af samme sorter, saa have vi for at forekomme saadan dispute imellem regimenterne og fabriquen angaaende klædets og bayets bonitet allernaadigst funden for got, at tvende fabrique forstandige kiøbmænd og tvende officerer, nemlig een oberst og een oberste lieutenant, skal vorde bestilt det fra tiid til anden udi vore fabriquer forfærdigede bay og klæde at besigtige og derover judicere, om samme efter den ordinerte eller herefter ordinerende prøve, item efter den priis, som derfor er vorden stipuleret, sin behørige bonitet haver. Hvilke og i saa fald paa et hvert stykke klæde og bay haver at lade slaa et hall tegn, og naar sligt er skeet, regimenterne da det klæde og bay, som med saadant hall tegn er forsynet, for haanden uden difficultet og uden noget deraf at udskyde eller de beste stykker at udlede skal udi leverantzen annamme, og om fornævnte iudicatorer ikke skulle finde klædet og bayet af den behørige bonitet, da skal saadan skade ikke regnes fabriquen til last, men de betiente, være sig farver, væver, valker eller andre, som iudicatorerne befinder derudi at være skyldig, skal skaden til regnes og strax udi deris løn vorde decorteret. Til hvilken ende hermed vores etc. er, at j strax udnævner tvende fabrique forstandige kiøbmænd, hvilke vi allernaadigst ville at skulle imidlertiid for andre borgerlige forretninger være befriet, som tillige med een oberst og

VIII s.710

een oberst lieutenant af gvarnisonen i vores etc. Kiøbenhavn, som dertil fra vores krigs cancellie vorder ordineret, haver sig denne forretning at paatage, saaledes at een af de tvende kiøbmænd og oberste lieutenanten i det andet aar afgaar, og andre da i deris stæd dertil igien at vorde udmeldet, paa det at de, som vedbliver, de dertil kommende først kand underrette. De andre tvende, saasom obersten og den anden borger, afgaar, naar det andet aar er forbi, og da ligeledes andre i deris stæd at udnevnes og settes. Og skal det saaledes dermed tiid efter anden continuere. Derefter j etc. Befalendes etc. Fredensborg slot den 19 maji anno 1727.

Sæl. Tegn. LXV. 566-67.

VIII s.711

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 21 13:14:20 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top