eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1132

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 706-707
Nummer: 1132


<-Forrige . Indhold . Næste->

1132.

11 April 1727.

Privilegium for et Uldmanufaktur.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom Ludewig Wittrog, borger og handelsmand udi vores etc. Kiøbenhavn, for os allerunderdanigst

VIII s.706

haver ladet andrage, at hand udi bemelte Kiøbenhavn haver ladet anlegge et manufactur af adskillige uldene stoffer samt alle slags uldene strømper og andet meere, og til den ende allerunderdanigst haver anholdt, at vi udi anledning saavel af vores elskelig kiære hr. fader, salig etc., hans den 11te aprilis anno 1685 og den 10 decembris anno 1698 som vores den 24 ianuarii anno 1705 allernaadigst udgangne forordninger ville forunde hannem vores allernaadigste privilegium paa forberørte manufactur, da om endskiønt de 2de af førberørte forordninger, nemlig de af den 11 aprilis 1685 og den 24 ianuarii 1705 alleeniste melder om de fremmede af den evangeliske og reformerede religion, som sig her i vore riger og lande ville nedsette, saa og om frihed for dennem, som øde pladtzer i bemelte Kiøbenhavn ville lade bebygge, saa have vi dog alligevel af særdeelis kongelig mildhed og naade allernaadigst forundt og givet, saa som vi og etc. bemelte Ludevig Wittrog ligesom de fremmede til publici nytte og ovenmelte manufacturs desto bedre fremgang og conservation efter følgende privilegier og friheder, nemlig:

1. Maa og skal hand og alle de, som i oven skrevne manufactur arbeide, være fri og forskaanede for alle borgerlige og byens bestillinger.

2. Skal hand og alle de, som hand udi samme manufactur bruger, udi 20 aar fra dette vores etc. iligemaade være befriede for alle extra ordinaire skatter og paalæg, i hvad navn de have kand.

3. Have vi og allernaadigst bevilget, at hvis uld og andre materialier, som til dette manufacturs fortsettelse behøves og fra fremmede stæder fornødne ere at indføres, maa for ald tolds erleggelse fri ind passere. Dog skal hand pligtig være sligt paa behørige steder at angive og derpaa tilbørlig toldseddel tage.

4. Saa maa og de verkhuse, som manufacturets spinderie, væverie og farverie ere indrettede udi, være fri for grund skat, jndqvartering og anden paalæg, som efter grundskatten lignes, hvor imod hand af hans iboende huus og kramboe saa velsom af de dertil fra fremmede stæder indbringende vahre skal svare vores told og alle byens skatter og onera som en anden borger og klæde kræmmer. Hvor efter etc., under vor hyldest og naade. Givet etc. Friderichsberg slot d. 11te aprilis anno 1727.

Sæl. Reg. LII. 669-70.

VIII s.707

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 21 12:53:34 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top