eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.113

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 97
Nummer: 113


<-Forrige . Indhold . Næste->

113.

6 Juli 1709.

Om Universitetets Forpligtelse til at beskikke Værger for Arvinger under dets Retsomraade.

Geh. raad hr. Otto Krabbe og hr. Niels Krag.

F. 4. Viide maa j os elskel. hr. Otto Krabbe etc. og hr. Niels Krag etc., at eftersom os elskel. Christian Reitzer, assessor i consistorio og professor juris paa universitetet her i voris etc. Kiøbenhafn, som nuværende rector universitatis hos os allerunderdanigst haver ladet anholde om commissarier til at afhandle nogen tvistighed imellem universitetet paa dend eene og os elskelige præsident, borgemestere og raad i bemelte Kiøbenhavn paa dend anden side, anlangende hvem af begge parter der bør at tilkomme at forordne værger for afgangne Hans Munk, forige borger og jndvaaner sammesteds, hans effterladte u-myndige børn til at annamme og imodtage tvende dem under universitetets ret tilfaldne arve parter, hvorudi bemelte præsident, borgemestere og raad paa universitetets der om giorte anmodning sig skal have vegret, formeenende, at universitetet, som skiftet hafde forvaldtet, bør og at sette værger, og universitetet der imod haver paastaaet, at det ikke med borger børns værgemaal kand have at giøre, da saafremt bemelte Christian Reitzer paa universitetets vegne kand formaa eder godvilligen til at være commissarier paa dets side, er voris etc., at j retter eders leilighed efter tillige med tvende andre commissarier, som fornævnte magistrat etc. Dersom og een af eder etc. Men hvis magistraten sig ei effter tilbud etc. Endeligen haver j og, om der forefalder nogen tvistighed etc. Givet etc. Hafniæ dend 6 iulii 1709.

Sæl. Tegn. LVII. 202-04.

VIII s.97

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir nov 4 20:43:04 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top